Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť

Prijíma:
MsÚ, odbor služieb pre občanov,
referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry,
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Darina Sýkorová, tel. 051/3100240

K vybaveniu potrebujete:
- situačná schéma zriadenia vjazdu (z dôvodu urýchlenia procesu žiadateľ vopred  zabezpečí odsúhlasenie zriadenia vjazdu KR PZ – Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove, so sídlom na Pionierskej ul. č. 33)
- kópia listu vlastníctva, resp. doklad o inom vzťahu k pozemku
- správny poplatok

Poplatok:
30,00 €

Spôsob vybavenia:
vydanie rozhodnutia na zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
Povolenie vydáva (schvaľuje a podpisuje) primátor mesta

Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
§ 3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka