Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Prijíma:
MsÚ, odbor služieb pre občanov,
referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry,
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Milan Andraščík, tel. 051/31002249


K vybaveniu potrebujete:
- grafický návrh parkovacieho miesta
- kópia preukazu občana ťažko zdravotne postihnutého
- kópia parkovacieho preukazu alebo kópia označenia vozidla O1
- kópia posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, len v prípade predloženia kópie označenia vozidla O1

Poplatok:
bez poplatku
Spôsob vybavenia:
vydanie určenia na úpravu parkovacieho miesta pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím
Povolenie vydáva (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka