Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Povolenie na vjazd vozidlom do zón s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, 
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor dopravy a životného prostredia,
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť na úseku:
Beáta Stanislavová , tel. 051/3100248

K vybaveniu potrebujete:

  1. Kópiu osvedčenia o evidencii vozidla (technického preukazu)
  2. Kópiu dokladu preukazujúceho, že vozidlo je oprávnené na cestnúpremávku (TK + EK).
  3. Kópiu rozhodnutia o zvláštnom užívaní komunikácií v prípade ak žiadateľ požaduje vjazd ďalších vozidiel ako dopravnej obsluhy zabezpečujúcej kultúrne, športové, spoločenské a obdobné podujatia konajúce sa v priestore pešej zóny, ktoré boli povolené mestom Prešov ako príslušným cestným správnym orgánom
  4. Súhlas majiteľa objektu s parkovaním vo dvore danej nehnuteľnosti
  5. Potvrdenie matričného alebo farského úradu o termíne obradu

 

Správnym a úplným vyplnením všetkých údajov v žiadosti a doložením všetkých potrebných podkladov a príloh prispejete k pružnému vybaveniu Vašej žiadosti.

 

Žiadosť sa podáva:

 

Poplatok:
bez poplatku

Spôsob vybavenia:
- vydanie povolenia
Povolenie (schvaľuje a podpisuje) – oprávnení zamestnanci MsÚ Prešov – odbor vnútornej správy - klientske centrum, odbor dopravy a životného prostredia, Mestská polícia v Prešove


Lehota na vybavenie:
30 dní,

Jednorazové povolenia pre obrady bezodkladne – vydáva klientske centrum.

Zákonná úprava:

Žiadosť o povolenie  na vjazd vozidlom do zóny s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov sa povoľuje  v zmysle SP – 06/2017 Zásady pre povoľovanie vjazdu vozidiel do zón s dopravným obmedzením a do peších zón na území mesta Prešov. Žiadosť je potrebné podať minimálne 14 dní pred požadovaným dátumom vstupu vstup do pešej zóny a zóny s dopravným obmedzením.


 
ÚvodÚvodná stránka