Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Doprava, energetika, živ.prostredie

Povolenie na úpravu dopravného značenia

Prijíma v papierovej podobe:
MsÚ, odbor služieb pre občanov,
referát klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor životného prostredia a dopravnej infraštuktúry
Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Milan Andraščík, tel. 051/3100249

Ing. Darina Sýkorová, tel. 051/3100240

K vybaveniu potrebujete:
situačnú schému úpravy dopravného značenia, ktorá musí byť schválená Krajským riaditeľstvom PZ, krajským dopravným inšpektorátom

Poplatok:
bez poplatku

Spôsob vybavenia:
vydanie určenia na úpravu dopravného riešenia
Povolenie vydáva (schvaľuje a podpisuje) vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry

Lehota na vybavenie:
30 dní
Zákonná úprava:
§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov

 

 

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka