Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Poslanecké kluby

Kreovanie poslaneckých klubov

Poslanecké kluby

 

1/   Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa príslušnosti       k politickým stranám alebo politickým hnutiam alebo volebným koalíciám. Môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu. Poslanec, ktorý nie je členom poslaneckého klubu vystupuje ako nezaradený poslanec.

2/   Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej päť poslancov. O utvorení poslaneckého  klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.

3/   Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznámi aj mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu alebo ktorí sa stali jeho novými členmi.

4/   Ak dôjde k rozdeleniu politickej strany alebo politického hnutia, postupuje sa pri utváraní nových poslaneckých klubov podľa ods. 2.

5/   V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo poverený člen klubu.

 

Zdroj: Štatút mesta Prešov


 
ÚvodÚvodná stránka