Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Poskytovanie sociálnej služby

Vybavuje:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov,
Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Ing. Daniel Milenovský, tel. 051/3100554
Mgr. František Kováčik, tel. 051/3100523,
PhDr. Katarína Kvokačková, tel. 051/3100523
Viera Mitaľová, tel. 051/3100553

Na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby:
- vyplniť žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ako prílohu je nevyhnutné doložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z .z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka