Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Popis:
Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má zároveň povinná osoba k dispozícii, je verejne prístupná. Informácia sa sprístupní len za predpokladu, že ju povinná osoba má vo sfére svojej dispozície a zároveň jej uvoľnenie nie je vylúčené niektorým z iných zákonov. Podanie a poskytnutie informácie je možné vykonať osobne, poštou, telefonicky, faxom, emailom alebo iným spôsobom, ktorý je na jednej aj na druhej strane technicky vykonateľný.

Súvisiaca legislatíva:


Ako postupovať pri elektronickom podaní

Spôsoby vybavenia:
- listinne
- osobne, návštevou na oddelení klientskeho centra, Jarková 26, prízemie
- elektronickým formulárom
      Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (Fyzická osoba)
      Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (Právnická osoba)

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, právne oddelenie, Hlavná 73, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Mikuláš Štroncer, tel. 051/3100141,
v prípade neprítomnosti JUDr. Boris Gleza, tel. 051/3100141.

K vybaveniu potrebujete:
V zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.

Poplatok:
- bezplatne (v zmysle § 21 citovaného zákona).
Žiadateľ hradí náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Výška týchto úhrad je uvedená v Sadzobníku úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií, ktorý schvaľuje primátor mesta.

Lehota na vybavenie:
- do 5 dní od podania žiadosti, oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktoré už boli zverejnené,
- do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti v ostatných prípadoch.


 
ÚvodÚvodná stránka