Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

POPIS


Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má zároveň povinná osoba k dispozícii, je verejne prístupná. Informácia sa sprístupní len za predpokladu, že ju povinná osoba má vo sfére svojej dispozície a zároveň jej uvoľnenie nie je vylúčené niektorým z iných zákonov. Podanie a poskytnutie informácie je možné vykonať osobne, poštou, telefonicky, faxom, emailom alebo iným spôsobom, ktorý je na jednej aj na druhej strane technicky vykonateľný.

SÚVISIACA LEGISLATÍVA


Ako postupovať pri elektronickom podaní

SPÔSOBY VYBAVENIA

      Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (Fyzická osoba)
      Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. (Právnická osoba)

PRIJÍMA

MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov


VYBAVUJE

MsÚ, odbor vnútornej správy, právne oddelenie, Hlavná 73, Prešov


Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Mikuláš Štroncer, tel. 051/3100141,
v prípade neprítomnosti JUDr. Boris Gleza, tel. 051/3100141.

K vybaveniu potrebujete:
V zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


POPLATKY

bezplatne (v zmysle § 21 citovaného zákona).
Žiadateľ hradí náklady spojené so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Výška týchto úhrad je uvedená v Sadzobníku úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií, ktorý schvaľuje primátor mesta.


LEHOTA NA VYBAVENIE

  • do 5 dní od podania žiadosti, oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie ak predmetom žiadosti je získanie informácie, ktoré už boli zverejnené,
  • do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti v ostatných prípadoch.

 
ÚvodÚvodná stránka