Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Platenie miestnych daní

Popis

Mesto Prešov v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach (ďalej len „VZN č. 12/2015“),  ktorým ukladá miestne dane:

 • daň z nehnuteľností
 • daň za psa
 • daň za predajné automaty
 • daň za nevýherné hracie prístroje
 • daň za ubytovanie
 • daň za užívanie verejného priestranstva

 

Spoboby platby

Platby je možné realizovať viacerými spôsobmi:

 • v pokladnici Mestského úradu,
 • v pokladnici UniCredit Bank,
 • prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke,
 • internetbankingom.

 

Platba dane z nehnuteľností


Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK5711110000006619911139
BIC: UNCRSKBX

Variabilný symbol:

 • individuálne uvedený v Rozhodnutí  alebo
 • v podformulári Rozpis nedoplatkov dlžníka - Detail v aplikácii eGov.presov.sk

Konštantný symbol: 0558

 

Platba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK1411110000006619911040
BIC: UNCRSKBX

Variabilný symbol:
       individuálne uvedený v Rozhodnutí  alebo
       v podformulári Rozpis nedoplatkov dlžníka - Detail v aplikácii eGov.presov.sk
Konštantný symbol: 0558

Platenie ostatných mestských daní

 

Pre ostatné mestské dane (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje):
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK5711110000006619911139
BIC: UNCRSKBX

Variabilný symbol:

 • individuálne uvedený v Rozhodnutí  alebo
 • v podformulári Rozpis nedoplatkov dlžníka - Detail v aplikácii eGov.presov.sk

Konštantný symbol: 0558

Vybavuje

Legislatíva

Súvisiace služby

 


 
ÚvodÚvodná stránka