Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Podľa § 12 ods. 7 štvrtá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s čl. XIV ods. 2 tretia veta Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov v platnom znení je zvolané 36. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktoré sa uskutoční

 

dňa 11. júla 2017 (utorok) so začiatkom o 15.00 hod.

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesení, schválenie návrhu programu:

  1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
  2. Hlasovanie o návrhu uznesenia mestského zastupiteľstva vyplývajúceho z poslaneckého návrhu predneseného v rámci bodu programu „Interpelácie a všeobecná diskusia poslancov mestského zastupiteľstva“ na 35. zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Prešov konanom v dňoch 28. - 29. 06. 2017
  3. Záver

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka