Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Začína sa jesenné upratovanieVytlačiť
 

Jesenné upratovanie v Prešove začína už na budúci týždeň. Mesto postupne rozmiestni celkom 97 kontajnerov. Nájdete ich aj na mape mesta. Pozor! Nie každý odpad do nich patrí.Začína sa jesenné upratovanie

V Prešove od budúceho týždňa v rámci jesenného upratovania pristavia postupne 97 veľkoobjemových kontajnerov. Aj v tomto roku je ich umiestnenie zobrazené aj na mape mesta. Jesenné upratovanie potrvá od 19.09.2018 do 16.10.2018.

Veľko­objemové kontajnery budú pristavované do doby naplnenia, resp. maximálne na dobu 7 dní. Do týchto kontajnerov môžu obyvatelia vkladať objemný odpad z domácností a z verejných priestranstiev ako nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu a podobne.

Veľkoobjemové kontajnery (VOK) však nie sú určené na biologicky rozložiteľný odpad ako tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti,  ovocie či zvyšky zeleniny. Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove. Biologicky rozložiteľný odpad – konáre - môžu obyvatelia uložiť vedľa kontajnera.

Do kontajnerov rovnako nepatrí nebezpečný odpad ako akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, elektroodpad typu chladničky, mrazničky, sporáky, televízory či osobné počítače. Tieto druhy odpadu môžu obyvatelia uložiť na zberných dvoroch na ulici Bajkalská 33 a Jesenná 3 v prevádzkových hodinách od pondelka do soboty v čase od 8:00 do 18:00 h.

Ostatné odpady -  textil, knihy - môžu obyvatelia bezplatne uložiť  IBA na Zberný dvor TSmP, a.s.  na  Bajkalskej 33 v Prešove.

Aj v tomto roku je rozmiestnenie VOK-ov zobrazené na mape mesta. Všetky cykly sú farebne rozlíšené podľa vymedzených dátumov a aktuálnych lokalít, čo zjednodušuje používateľovi hľadanie a orientáciu v mape.

Tieto informácie sú verejnosti dostupné aj v 2 datasetoch, ktoré patria do mestského OPEN DATA a OPEN geo DATA katalógu, v otvorenej medzinárodnej licencii CC BY 4.0, v strojovo spracovateľnom formáte. Otvorenosť údajov znamená, že ktokoľvek môže slobodne k údajom pristupovať, používať ich, upravovať a zdieľať na ľubovoľný účel.

Kontakty  -  informácie a požiadavky na  doplnenie VOK-ov:

TSmP, a.s.:  stredisko OHVÚ                  051/77 329 20    Rudolf Bajus

                    dispečer dopravy                 0918 877 791

ooo

Harmonogram

pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK)  v meste Prešov a jeho okolí pre

JESENNÉ UPRATOVANIE VOK 2018

    ZBER  OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 19.09.2018  do 16.10.2018

 

  1. cyklus   od 19.09.2018

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

K Okruhliaku – Pod dubom                          1 ks

Šidlovská 19                                                  1 ks

Jahodová 37                                                  1 ks

Jánošíkova, za mostíkom                               1 ks

Ružová 2                                                       1 ks

Pod Skalkou                                                  1 ks

Dúbravská 30, pri kaplnke                            1 ks

Dúbravská, konečná MHD                            1 ks

            Spolu pristavených VOK                8 ks

 

Lokalita Rúrky

Na  Rúrkach, obratisko MHD                       1 ks

Na Rúrkach 16                                              1 ks

            Spolu pristavených VOK                2 ks

 

Lokalita Vydumanec-Cemjata         

Vydumanec, prvá zastávka MHD                 1 ks

Cemjata – Jelenia                                           1 ks

            Spolu pristavených VOK                2 ks

 

Lokalita Sídlisko II

Matúša Trenčianskeho 20                              1 ks

M. Čulena 48                                                 1 ks

Odborárska – pred ZŠ                                   1 ks

Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov       1 ks

Kollárova, konečná MHD                             1 ks

Horárska 1                                                     1 ks

Čsl. armády 9 – 15,do dvora                         1 ks

Októbrová –  ZŠ Čsl. armády (tráva)            1 ks

Turistická k objektu trafostanice                   1 ks

Fučíkova 9 – tráva trojuholník                      1 ks

Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome           1 ks

Spolu pristavených VOK                          11 ks

Celkom pristavených VOK za I. cyklus    23 ks

 

  1. cyklus   od 26.09.2018

 

Lokalita Mesto

Sídlisko duklianskych hrdinov 10                 1 ks

17. novembra  94 – 100 vnútroblok              1 ks

17. novembra  162 – 164                              1 ks

Sedliackeho povstania, parkovisko               1 ks

križovatka Železničiarska – Záborského       1 ks

križovatka T. Ševčenka – Štefánikova          1 ks

T. Ševčenka 22-24                                         1 ks

Zápotockého  3 – 5                                        1 ks

Kúpeľná 7 – 9                                                1 ks

Pavlovičovo námestie 42, parkovisko           1 ks

Štúrova 19 – 21, vnútroblok                          1 ks

križovatka Janouškova – Mudroňova            1 ks

Janouškova 7 – 17                                         1 ks

Wolkerova 12 – 13                                        1 ks

Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok     1 ks                                        

Sabinovská – Kotrádova, roh ulice               1 ks

križovatka  Jesenského – Bezručova           1 ks

Bezručova 8                                                   1 ks

Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku  1 ks

Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov)  1 ks

križovatka Krížna - Západná                           1 ks

Vodárenská 20                                              1 ks

križovatka Burianova – Moyzesova              1 ks

Šafárikova  21 – Rumanova 11                     1 ks

Moyzesova,  parkovisko za vežou                 1 ks    

            Spolu pristavených VOK              25 ks

Celkom pristavených VOK za II. cyklus 25 ks

 

III. cyklus  od 03.10.2018

 

Lokalita Nižná Šebastová

Slánska 105 – 113                                         1 ks

Slánska   28                                                   1 ks

Vodná – Potočná                                           1 ks

križovatka  Trnková -Rybárska                      1 ks

Nová 28                                                         1 ks

Družstevná 21                                               1 ks

Pažica 3                                                         1 ks                            

Poľná,  pri transformátore                             1 ks

            Spolu pristavených VOK                8 ks

 

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova – stred ulice                                  1 ks

Royova – Soľná                                            1 ks

Urxova - koniec ulice                                    1 ks

Švábska 26-36 /parkovisko/                           1 ks

Švábska 51                                                    1 ks

Švábska  78                                                    1 ks

Jiráskova                                                        1 ks

Spolu pristavených VOK                7 ks

 

Lokalita Solivar

Soľnobanská, pri kostole                               1 ks

Pri hati 8                                                        1 ks

Solivarská, pri kostole                                   1 ks

Ľ. Podjavorinskej, roh ulice                           1 ks

križovatka  Pod Hrádkom – Suvorovova      1 ks

Pod Hrádkom 27                                           1 ks

Čipkárska, pri kríži                                        1 ks

križovatka Smetanova – Kysucká                 1 ks

križovatka Smetanova – Palárikova              1 ks

križovatka Okrajová –Kraskova                    1 ks

      Spolu pristavených VOK                    10 ks

Celkom pristavených za III. cyklus            25 ks

 

IV. cyklus  od 10.10.2018

Lokalita Sídlisko III

Prostějovská 22                                             1 ks

Prostějovská 103, pod Bikošom                    1 ks

Mirka Nešpora 16 - 20                                   1 ks

Mirka Nešpora 27                                          1 ks

Mirka Nešpora 41, parkovisko                      1 ks

Mukačevská 14                                             1 ks

parkovisko  A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)  1 ks

Volgogradská 4                                             1 ks

Volgogradská 68                                           1 ks

Tehelná 5  - VSD                                           1 ks

Vlada Clementisa  6 - 10                               1 ks    

Spolu pristavených VOK                11 ks

 

Lokalita Sídlisko Sekčov

Višňová – Dubová, parkovisko                     1 ks

Bernolákova, garáže                                      1 ks

Oravská – Dargovská, parkovisko                 1 ks

Šoltésovej  7- 8                                              1 ks

L. Novomeského  8 -12                                 1 ks

Ďumbierska 16 -18                                        1 ks

Jurkovičova 1 – 2                                          1 ks

Vihorlatská  - obratisko MHD                       1 ks

A. Matušku 5, detské ihrisko vnútroblok      1 ks

P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov     1 ks

Spolu pristavených VOK                10 ks

 

Lokalita Šalgovík

Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni)             1 ks

Bažantia - Teriakovská                                  1 ks

Pod Šalgovíkom, križovatka                         1 ks

            Spolu pristavených VOK                3 ks

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus 24 ks


 
 
ÚvodÚvodná stránka