Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

V Prešove boli udelené verejné oceneniaVytlačiť
 

V historickej sále PKO – Čierny orol sa dnes popoludní uskutočnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prešove. Jeho špecifikom bol jediný bod - udelenie verejných ocenení mesta Prešov osobnostiam a spoločnostiam, ktoré dlhodobo významne reprezentujú a zviditeľňujú mesto Prešov. 

V Prešove boli udelené verejné ocenenia

Tretíkrát v histórii nášho mesta sa odovzdávali všetky verejné ocenenia mesta Prešov – Cena mesta Prešov, Opálové zrnko mesta Prešov, Cena primátora mesta Prešov, Čestné občianstvo mesta Prešov (2016, 2018, 2019).

CENA MESTA PREŠOV ZA ROK 2018

Mgr. Ján Bakalár - zborový farár Evanjelického cirkevného zboru augsburského vyznania v Prešove

V Prešove boli udelené verejné oceneniaCenu mesta Prešov za rok 2018 udelilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov Mgr. Jánovi Bakalárovi za tvorivú a činorodú prácu, za záchranu kultúrneho dedičstva v meste Prešov a za zvyšovanie morálnej, kultúrnej a spoločenskej úrovne obyvateľov mesta s prihliadnutím na 25 ročnú pastoračnú službu v Prešove a významné životné jubileum.

Mgr. JÁN BAKALÁR

Rodák z Vranova nad Topľou, za farára bol vysvätený v roku 1984 v Bratislave, 8 rokov pôsobil ako farár v Batizovciach.  Od roku 1995 je zborovým farárom v evanjelickom cirkevnom zbore a. v. v Prešove.

Jeho mimoriadny prínos pre Prešov sa  odzrkadľuje v duchovnej, kultúrnej, spoločenskej aj hospodárskej sfére.

Už 25 rokov sa podieľa na duchovnom a morálnom raste ľudí žijúcich v Prešove a okolí. Z jeho aktivít  je potrebné spomenúť iniciatívne zapájanie sa do projektov iných cirkví ako je napr. Noc kostolov, ktorá už 7 rokov zjednocuje ľudí nielen nášho mesta, ale aj celého širokého okolia.

Pán farár Bakalár je známy aj aktivitami, ktoré ľudí spájajú a vytvárajú prostredie dôvery a porozumenia. K takým patrí aj jeho účasť na slávnosti pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Prešove a zjednotenie 4 cirkví pôsobiacich v našom meste, ktoré   bolo veľkým príkladným a hlbokým duchovným zážitkom  pre občanov v našom meste.

Pán farár Bakalár sa aktívne podieľa aj v kultúrnej a umeleckej oblasti života nášho mesta. Jeho aktívny vstup  do reťaze organových koncertov je zapojením  aj do projektu záchrany organu  v Konkatedrále sv. Mikuláša, ktorý je nielen súčasťou konkatedrály, ale predovšetkým histórie mesta a jeho kultúrneho dedičstva.

Nedá sa nespomenúť  aj jeho aktivita na smútočnej slávnosti, ktorá sa konala za vojnové obete – predovšetkým Židov, ktorí boli počas 2.svetovej vojny deportovaní z Prešova a zahynuli v koncentračných táboroch. Týmto podujatím bola vyjadrená hlboká túžba, aby sa táto história už viac neopakovala.

Tieto a ešte mnohé ďalšie aktivity  nebránia Mgr. Bakalárovi byť pastoračným farárom a privádzať ľudí viac a hlbšie do vzťahu s Bohom.

MUDr. Vasiľ Janko - vynikajúci detský kardiológ a dlhoročný komunálny poslanec

V Prešove boli udelené verejné oceneniaCenu mesta Prešov za rok 2018 udelilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov MUDr. Vasiľovi Jankovi za celoživotný prínos do oblasti pediatrickej kardiológie, za prezentáciu odborných poznatkov doma i v zahraničí s prihliadnutím na významné životné jubileum.

MUDr. VASIĽ JANKO

Rodák z Kolbasova (okres Snina), lekársku fakultu absolvoval v Martine, 10 rokov pracoval v OÚNZ v Bardejove, do Prešova prišiel v roku 1976 ako sekundárny lekár.  

Detskej kardiológii sa profesionálne venuje od roku 1980. V rokoch 1990-1996 bol primárom detského oddelenia  v Prešove. Od roku 1997 až  doteraz sa venuje detskej kardiológii, kde ako uznávaný a vyhľadávaný odborník diagnostikuje ochorenia detských srdiečok z celého Východného Slovenska. Vyše 20 rokov sa zaoberá chorobami aorty a ako jednotlivec má najväčší súbor detských pacientov s týmto ochorením. Posledné roky sa zaoberá vrodenými chybami koronárnych artérií.

Svoje odborné vedomosti a praktické skúsenosti odovzdáva svojim kolegom  na konferenciách, sympóziách a kongresoch na Slovensku i v zahraničí.

Slovenská lekárska spoločnosť ho vyznamenala bronzovou a striebornou medailou za zásluhy.

MUDr. Vasiľ Janko svojou profesiou ako aj záujmom o verejný život (7 volebných období pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva) významným spôsobom prispel k rozvoju mesta Prešov a jeho propagácii.

Kveta a Jožo Stražanovci - poprední hereckí protagonisti činohry Divadla Jonáša Záborského

V Prešove boli udelené verejné oceneniaCenu mesta Prešov za rok 2018 udelilo Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov manželom Kvete a Jožovi Stražanovcom za celoživotný prínos k rozvoju predovšetkým divadelného umenia a dlhoročnú prezentáciu, propagáciu a zviditeľňovanie mesta Prešov.

Manželia KVETA a JOŽO STRAŽANOVCI

Celý svoj profesijný divadelný život zasvätili výhradne Divadlu Jonáša Záborského. Pani Kveta Stražanová -  rodáčka zo Zemianskych Kostolian, od roku 1959; pán Jožo Stražan - rodák z Bratislavy,  od roku 1960. Obaja patria k výrazným hereckým osobnostiam mimo bratislavského divadelníctva.

Za takmer 60 rokov hereckej kariéry stvárnili celú plejádu rôznorodých postáv z diel domácej i zahraničnej proveniencie.

Umelecký prejav manželov je neopakovateľný a osobitý tak na divadelnej scéne, ako aj vo filme a v rozhlase. Pán Stražan sa prezentoval aj ako režisér a rok vykonával aj funkciu umeleckého šéfa činohry DJZ.

Za umelecko-profesionálnu, občiansku i ľudskú dimenziu boli manželom Stražanovcom udelené rôzne ocenenia – spoločné aj samostatné. Spoločne získali ocenenie Za zásluhy o rozvoj okresu Prešov (1984), Cenu predsedu PSK (2005), Cenu primátora mesta Prešov (2008).

K významným oceneniam pani Kvety Stražanovej patrí napr. Zaslúžilá umelkyňa (1989), štátne vyznamenanie Pribinov kríž 2.triedy (2003), Cena Jozefa Krónera za celoživotné herecké dielo (2009), Cena predsedu NR SR za rozvoj kultúry a humanitných vied (2010) a ešte mnoho ďalších. K jej najčerstvejším oceneniam  patrí Kvet Tálie (2019) a Krištáľová ruža (ČR, 2019).

Pán Jožo Stražan oslávil v roku 2018 významné životné jubileum a rok 2019 je rokom 60. výročia nástupu pani Kvety Stražanovej do DJZ v Prešove.

V Prešove boli udelené verejné oceneniaCena mesta Prešov

  • Cena  mesta Prešov sa udeľuje fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom za vynikajúce tvorivé činy a dlhoročný mimoriadny prínos pre rozvoj mesta Prešov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života
  • ide o jedno z najstarších verejných ocenení, ktoré mesto Prešov udeľuje od roku 1996 – spočiatku ako Cenu mesta Prešov za kultúru a od roku 1999 už ako Cenu mesta Prešov
  • doposiaľ bolo ocenených 66 subjektov /51 jednotlivcov a 15 kolektívov/
  • dnes si ocenenie prevzali ďalší štyria laureáti, ktorí ocenenie získali za rok 2018
  • výtvarné dielo, ktoré ocenení dostávajú,  je dielom  sochára Mgr. art. Jaroslava Drotára.

 

OPÁLOVÉ ZRNKO MESTA PREŠOV ZA ROK 2018

3b, s.r.o., Sabinovská 151, Prešov - za významný prínos v oblasti výroby a obchodu a za vytváranie pozitívneho obrazu mesta Prešov prostredníctvom športovej značky  doma i v zahraničí.

V Prešove boli udelené verejné oceneniaMestské zastupiteľstvo mesta Prešov  udelilo spoločnosti 3b,  s.r.o. Cenu Opálové zrnko mesta Prešov za jej významný prínos v oblasti výroby a obchodu a za vytváranie pozitívneho obrazu mesta Prešov prostredníctvom športovej značky doma i v zahraničí. Cenu preberal Ing. Ľubomír Bizub, majiteľ spoločnosti

3b, s.r.o., Sabinovská 151, Prešov

V oblasti výroby športových dresov a oblečenia pôsobí na trhu od roku 2006. Filozofiou spoločnosti je ponúknuť a zabezpečiť pre svojich zákazníkov komplexnú starostlivosť v oblasti športu a reklamy.

Oddelenie športovej výroby je založené na vlastnej výrobe športovej značky 3b, na komplexnom zabezpečení športových klubov v tréningovom procese a v celkovom zabezpečení a vybavení športových objektov.

Športové oblečenie  firmy je charakteristické originálnym a nezameniteľným dizajnom. Dôraz kladie na funkčnosť, účelnosť a špecifickosť pre každý druh športu. Zákazníkom garantuje krátke dodacie lehoty, plnohodnotný servis a solídne ceny.  O kvalitách firmy a jej práce svedčí aj to, že obliekli slovenskú hokejovú reprezentáciu, obliekajú popredné slovenské športové kluby a jej kvality ocenili zákazníci nielen v Európe, ale aj v Kanade či Austrálii.

Spoločnosť 3b vyrobila jedinečný dres pre britskú kráľovnú Alžbetu, ktorý jej bol odovzdaný pri príležitosti jej návštevy na Slovensku (2008). Vyrobila špeciálny zlatý dres na počesť zosnulej hokejovej legendy Paľa Demitru, ktorý je umiestnený v Sieni slávy slovenského hokeja. V Poprade sa v januári 2017 uskutočnila exhibícia All Star víkend, keď Bondrov extraligový výber sa postavil proti Šatanovmu. Oba tímy nastúpili v dresoch vyrobených v 3b.

Oddelenie reklamy  vďaka technologickej sebestačnosti realizuje komplexné riešenia. V ponuke má potlač textilu, výrobu výšiviek, maloformátovú i veľkoformátovú digitálnu tlač, 3D označenia firiem, svetelnú reklamu, polep automobilov, výrobu reklamných tabúľ a pútačov, reklamné predmety, rezanie laserom, gravírovania a ďalšie služby.

Majiteľom  firmy je Ing. Ľubomír Bizub.

Opálové zrnko mesta PrešovV Prešove boli udelené verejné ocenenia

Opálové zrnko je ocenením pre najúspešnejšie podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Prešov, ktorého účelom je propagovať a oceniť aktivity podnikateľských subjektov v oblasti výroby, obchodu a služieb a podnietiť tým záujem odberateľov a spotrebiteľov o ne, vytvárať pozitívny obraz o podnikateľskom prostredí na území mesta Prešov.
Cena Opálové zrnko mesta Prešov sa udeľuje od roku 2003 a doteraz bolo týmto ocenením ocenených 67 podnikateľských subjektov.

CENA PRIMÁTORKY MESTA PREŠOV ZA ROK 2018

František Bednár - aktívny športovec, funkcionár, rozhodca, cvičiteľ, organizátor a propagátor bežec kého športu

V Prešove boli udelené verejné oceneniaCenu primátorky mesta Prešov, Andrey Turčanovej, získava pán František Bednár za celoživotný prínos k rozvoju a propagácii telesnej kultúry so zameraním na turistiku, beh a lyžovanie.

FRANTIŠEK BEDNÁR

Pán František Bednár pôsobí v turistike od roku 1980. Od roku 1988 pôsobí ako člen Regionálnej rady Klubu slovenských turistov;  tu vedie Vysokohorskú turistiku ako inštruktor a každý rok organizuje „Výcvik vo Vysokohorskom teréne na Zbojníckom hrade“. Zároveň pôsobí aj ako cvičiteľ pešej turistiky.

Predsedom odboru turistiky Klubu slovenských turistov ZVL Prešov sa stal v roku 1993 a funkciu vykonáva dodnes. Aktívne sa na podieľa na príprave a realizácii celoslovenských turistických akcií, ako bol ,napr. Zimný zraz v roku 1993 a v r. 2009, na Stretnutí čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Šimonke v r. 2010. Pán Bednár je aj stálym prispievateľom do časopisu Krásy Slovenska a regionálnych novín. Aktívne sa podieľal na príprave knihy „Osobnosti prešovského športu“.

Za svoju aktívnu činnosť v oblasti turistiky bol ocenený viacerými oceneniami  - Čestné uznanie, Strieborný odznak a Zlatý odznak Klubu slovenských turistov.

František Bednár je dlhoročný aktívny bežec aj lyžiar. Je podpredsedom Oblastného bežeckého spolku v Prešove. Zabehol okolo tridsiatky maratónov, absolvoval aj triatlony, mnohokrát štartoval na Bielej stope, absolvoval aj preteky v 24 hodinovom behu.  Podieľa sa na organizovaní viacerých turistických, bežeckých a lyžiarskych podujatí  ako sú napríklad Prešovská horská pätnástka, Silvestrovský beh, podieľa sa aj na organizácii  behu Kalinov – Banská Bystrica, na ktorom je aj aktívnym bežcom.

Jeho srdcovou záležitosťou je organizovanie obľúbeného a príťažlivého podujatia SVET OČAMI PREŠOVSKÝCH TURISTOV, ktorého 24. ročník sa uskutočnil v roku 2018.

Pán František Bednár počas svojej takmer 40 ročnej pôsobnosti na poli turistiky, behu, lyžovania priviedol a vychoval stovky nadšencov k láske k prírode, pohybu a úcte človeka k okoliu, ktoré ho obklopuje.

Prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH. - mimoriadna osobnosť prešovského i československého zdravotníctva, primár Kardiocentra Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana a profesor na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove

V Prešove boli udelené verejné oceneniaCenu primátorky mesta Prešov, Andrey Turčanovej, získava prof. MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH za mimoriadny prínos v oblasti kardiológie, predovšetkým v akútnej kardiológii a poruchách srdcového rytmu.

Prof. MUDr. JÁN KMEC, PhD., MPH

Primár Kardiocentra Fakultnej nemocnice s poliklinikou J.A.Reimana v Prešove a profesor na Fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.

Ján Kmec v roku 1985 promoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. O štyri roky neskôr získal špecializáciu z interného lekárstva I.stupňa a v roku 1993 z kardiológie. Akademický titul PhD. získal v roku 2006 a v roku 2010 bol habilitovaný na docenta. V roku 2015 ukončil ľtúdium MPH na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. 10. Decembra 2018 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora (antropológia).

Profesor Kmec sa od začiatku svojej profesionálnej kariéry venuje kardiológii. Je členom Vedeckej rady Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove a Vedeckej rady Prešovskej univerzity v Prešove, výboru a prezídia Slovenskej kardiologickej spoločnosti a predsedom Revíznej komisie Slovenskej asociácie srdcových arytmií. Je členom redakčných rád časopisov Kardiológia pre prax a internetového časopisu Slovenskej lekárskej spoločnosti i-med.sk a členom domácich  a zahraničných odborných spoločností.

Absolvoval opakované študijné pobyty a krátkodobé stáže na pracoviskách vo Švajčiarsku, Českej republike i na Slovensku. Zúčastňuje sa na celoslovenských, európskych i svetových kardiologických podujatiach. Je autorom vysokoškolskej učebnice, dvoch vysokoškolských skrípt, vedeckej monografie a spoluautorom ďalších dvoch vedeckých monografií a dvoch vysokoškolských učebníc.  Je autorom a spoluautorom takmer 190 vedeckých prác a viac ako 200 prednášok s kardiologickou problematikou .

Profesor MUDr. Ján Kmec, PhD., MPH je spoluzakladateľom kardiocentra FNsP J.A. Reimana v Prešove, členom Grantovej komisie Slovenskej asociácie srdcových arytmií, členom Slovenskej internistickej spločnosti, členom Európskej kardiologickej spoločnosti, členom European Heart Thythm Association, Českej kardiologickej spoločnosti, Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Profesor Kmec je mimoriadnou osobnosťou nielen prešovbského, ale aj československého zdravotníctva. Je to osobnosť nielen so „zlatými rukami“, ale najmä „zlatým srdcom“.

Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa na Baštovej ulici v Prešove - jedna z najstarších hudobných škôl na Slovensku

V Prešove boli udelené verejné oceneniaCenu primátorky mesta Prešov, Andrey Turčanovej, získava Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa za výrazný podiel na rozvoji hudobného školstva v meste Prešov s prihliadnutím na 160. výročie jej založenia. Cenu preberal Jozef Kakaščík, riaditeľ školy.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA MIKULÁŠA MOYZESA

História hudobného školstva v Prešove sa začala písať v roku 1859, kedy vznikla na podnet prešovského hudobného spolku prvá hudobná škola. Spočiatku vyučovala spev a hru na husliach, školu navštevovalo 40 žiakov.  Vyučovanie prebiehalo nepretržite a od roku 1921 bola premenovaná na Mestskú hudobnú školu, neskôr na Ľudovú školu umenia a napokon od roku 1991 nesie názov Základná umelecká školy. V roku 1995  jej bol Ministerstvom školstva SR prepožičaný čestný názov Základná umelecká škola Mikuláša Moyzesa. Od 1.7.2002  sa zriaďovateľom školy stalo mesto Prešov.

Počas 160 rokov svojej existencie škola vychovala takmer 8 000  absolventov, ktorí v minulosti, ale aj dnes šíria dobré meno tejto školy mesta Prešov. Škola prešla viacerými zmenami, ktoré sa dotkli nielen názvu, ale aj spôsobov vyučovania.  Súčasná podoba školy sa zmenila z hudobnej na moderný typ umeleckej školy so 4  umeleckými odbormi – hudobným, tanečným, výtvarným a literárno-dramatickým a prezentuje sa aj prostredníctvom rôznych súborov a telies.  Žiaci hudobného odboru majú možnosť rozvíjať svoje nadanie v dychovom, sláčikovom orchestri, v orchestri bicích nástrojov, akordeónovom súbore, či v ľudovej hudbe. Žiaci nielen zo speváckych tried sa môžu uplatniť  aj v speváckom zbore. Tanečníci sa prezentujú vo folklórnom súbore a žiaci literárno.dramatického odboru v divadelnom súbore.

Škola má v súčasnosti 870 žiakov a 49 učiteľov. Žiaci školy pravidelne vystupujú na školských koncertoch, aktívne sa zapájajú do kultúrnych a spoločenských podujatí mesta Prešov, robia dobré menu škole i mestu, zúčastňujú sa celoslovenských aj zahraničných súťaží a festivalov. Mnohí bývalí žiaci tejto školy sú dnes výkonnými umelcami a pedagógmi.

Cena primátora mesta Prešov

V Prešove boli udelené verejné oceneniaCena primátora mesta Prešov je verejným ocenením, ktoré udeľuje primátor mesta Prešov právnickým osobám, fyzickým osobám a kolektívom za mimoriadny prínos a významné výsledky, ktorí v oceňovanom období prispeli k obohateniu ľudského poznania v oblasti školstva, vedy, výskumu a techniky dosiahli pozoruhodné výsledky v oblasti kultúry, umenia a športu doma alebo v zahraničí, zaslúžili sa o propagáciu a šírenie dobrého mena mesta Prešov doma alebo v zahraničí s nasadením vlastného života poskytli pomoc pri záchrane ľudského života alebo záchrane značných materiálnych hodnôt.
Cena primátora mesta Prešov sa udeľuje od roku 2008 a doteraz je držiteľom tohto ocenenia 112  laureátov.

ČESTNÉ OBČIANSTVO MESTA PREŠOV

Ida Kirilová, in memoriam - nezabudnuteľná osobnosť slovenskej opernej scény, prešovská rodáčka.

V Prešove boli udelené verejné oceneniaMestské zastupiteľstvo mesta Prešov udelilo Čestné občianstvo mesta Prešov Ide Kirilovej in memoriam za výnimočný prínos do dejín slovenského operného divadla a koncertného spevu a vrelý vzťah k rodnému Prešovu.

IDA KIRILOVÁ, i. m.

Prešovská rodáčka (1949) po absolvovaní štúdia hudby  na Katedre hudobnej výchovy vtedajšej UPJŠ a ročnom pôsobení ako pedagóg na Strednej pedagogickej škole v Prešove odišla študovať operný spev do Sofie.  Po návrate zo štúdií  začala svoju umeleckú kariéru v Opere ŠD v Košiciach  (1977).  V roku 1979 prijala angažmán v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave, ktorej ostala verná až do konca svojho života (2004).

V Prešove boli udelené verejné oceneniaIda Kirilová bola laureátkou najprestížnejších svetových operných speváckych súťaží: Barcelona (1976), Toulouse (1979), Verceli (1980), Rio de Janeiro (1981).

Bola vyhľadávaná Amneris v Aide – hosťovala v nej s mimoriadnym úspechom v roku 1987 vo Viedenskej štátnej opere, či princezná Eboli v Donovi Carlosovi G. Verdiho, Azucena v Trubadúrovi, ako aj Ulrika v Maškarnom plese. V rokoch 1995-1996 hosťovala v tejto role v nemeckom Koblenzi.

V rokoch 1981-1985 pôsobila ako sólistka opery v Bonne, kde spievala s takými svetoznámymi spevákmi ako José Carreras, Mirella Freni, Piero Capucilli, Ruggiero Raimondi a mnohí ďalší.  S Operou SND hosťovala v Španielsku, Taliansku, Rakúsku, Holandsku, Japonsku, Číne, Švajčiarsku, Rusku, Izraeli, Grécku a Francúzsku.  V roku 1992 nahrala CD operných duet s legendárnym španielskym tenoristom Alfredom Krasom. Hosťovala v operných domoch v Barcelone, Zürichu, Parme a ďalších.

Jej spevácky prejav charakterizovala dokonalá spevácka technika, hĺbka vnútorného prežitia a mimoriadna schopnosť hlasovým prejavom vystihnúť psychologickú podstatu stvárnenej postavy a dejovej situácie.

Ida Kirilová sa veľmi rada vracala  do svojho rodného Prešova. Jej návraty vystihovali jej vrelý vzťah k rodnému mestu, prezentovaný často krát aj nezištnými príležitostnými či dlhšie plánovanými vystúpeniami.

V roku 1997, kedy si Prešov pripomínal 750.výročie prvej písomnej zmienky, Ida Kirilová vystúpila na slávnostnom koncerte spolu s ďalšími prešovskými rodákmi ako džezový spevák Peter Lipa, či herec Juraj Kukura.

Výrazná bola jej spolupráca s Bernardom Herstekom a prešovským súborom starej hudby Musica historica Prešov.

Speváckemu umeniu Idy Kirilovej sa dostalo ocenenia už počas života, ale aj bezprostredne po jej úmrtí. Najvýznamnejším ocenením jej speváckeho umenia bolo  udelenie Krištáľového krídla v kategórii hudba (1997), ktorým sa zaradila medzi najvýznamnejšie osobnosti kultúrneho a spoločenského života na Slovensku. Až päť mesiacov po úmrtí v decembri 2004  dostala Cenu PSK.

Všetkými svojimi úspechmi vryla Ida Kirilová hlbokú brázdu do histórie slovenského operného umenia.

Čestné občianstvo mesta Prešov

Čestné občianstvo mesta Prešov je výnimočným a veľmi vzácnym verejným ocenením. Udeľuje sa fyzickým osobám, právnickým osobám a kolektívom, ktoré sa osobitne zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta Prešov, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
V histórii mesta Prešov po roku 1989 bolo Čestné občianstvo udelené trikrát.  K piatim nositeľom tohto významného ocenenia dnes  pribudla nezabudnuteľná osobnosť slovenskej opernej scény, prešovská rodáčka – Ida Kirilová, i.m.
 

Návrhy na Cenu mesta a Opálové zrnko mohla podávať aj verejnosť. Cena primátorky je záležitosťou samotnej pani primátorky a Čestné občianstvo je návrhom Mestského zastupiteľstva v Prešove.

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka