Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Trojlístok, ktorý spájaVytlačiť
 

Projekt Zdraví občania ‑ zdravé rodiny ‑ zdravé komunity vyvrcholil odbornou diskusiou. Odborníci hovorili o aktuálnych trendoch v pomoci závislým.

Trojlístok, ktorý spájaLen spoločný postup odborníkov, samosprávy, ale aj samotnej komunity i zasiahnutých rodín je predpokladom efektívnej pomoci závislým - zhodli sa účastníci záverečnej konferencie projektu, ktorý mapoval dostupnosť pomoci závislým či aktuálne trendy v riešení tejto problematiky. Aj preto organizátori z Neziskovej organizácie Trojlístok na konferenciu pozvali zástupcov mnohých organizácií, ktorí pôsobia v tejto oblasti.

Cieľom jednotlivých aktivít projektu bolo osloviť čo najširšiu odbornú aj laickú verejnosť so zámerom prezentovať zdravý životný štýl ako základ k zdravému, zmysluplnému životu. Ide vlastne o prevenciu pred užívaním drog alebo škodlivými návykovými činnosťami.

"Veľmi často musíme bojovať so stigmatizáciou a diskrimináciou závislých. Aktuálne trendy vyžadujú nie patologizujúci, sankcionovaný a kriminalizujúci postoj, ale práve, naopak, ochranu verejného zdravia, ktorú môžeme dosiahnuť tým, že sa postavíme k závislosti a k celej problematike veľmi ústretovo, bez stigmatizácie. Aby závislí a aj ich blízki nemali strach a problém hovoriť o problémoch a vyhľadali pomoc," uviedla Denisa Šoltésová, sociálna poradkyňa Neziskovej organizácie Trojlístok.

Trojlístok, ktorý spája„Drogy užívajú už aj deti, na východe je obrovským problémom závislosť od alkoholu,“ skonštatovala primárka prešovskej psychiatrie MUDr. Zuzana Horvátová. „Alkohol je pritom častou príčinou kriminality,“ pridal psychiater MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., pričom pripomenul, že jedným z najosvedčenejších postupov na liečenie závislosti majú na Islande, kde výborné výsledky dosahujú kooperáciou celej komunity i ekonomickou podporou rodín so závislými jedincami: „Vytvárajú tam množstvo aktivít - od hrania na hudobných nástrojoch, cez šport či kultúru - a problémy so závislosťou sa im podarilo vyriešiť.“

„Spolupráca s rodinou sa osvedčila,“ potvrdila dôležitosť tohto podporeného článku v liečení závislostí  aj pplk. Katarína Mogišová,  riaditeľka odboru kriminálnej polície OR PZ v Prešove. Skonštatovala tiež, že v našom regióne je problémom tiež zneužívanie liekov, ale aj používanie toluénu v osadách.

Odborníci sa však dotkli aj ďalších príčin či následkov, ktoré závislosti spôsobujú - či už je to záškoláctvo, alkoholizmus maloletých, nefunkčnosť rodín následkom odchádzania za prácou do zahraničia.

"Tento projekt je vyvrcholením sedemročnej činnosti neziskovej organizácie Trojlístok, ktorá ľuďom so závislosťami prináša poradenstvo, aby sa svojich závislostí dokázali zbaviť  bez toho, aby boli vytrhnutí z rodín, z prostredia, kde žijú, ale tak, aby dostali komplexnú a účinnú starostlivosť. V minulom roku sme mali 170 klientov a v predminulom približne 160 klientov,“ vysvetlila riaditeľka neziskovej organizácie Trojlístok Gabriela Šostáková. Ich snahou nie je konkurovať ostatným organizáciám, ale byť partnerom, článkom v celej škále tých, ktorí aktívne pomáhajú klientom prichádzajúcim za nimi v krízových situáciách.

Projekt financovalo mesto Prešov sumou takmer 1500 eur a rovnakou čiastkou prispela NO Trojlístok z vlastných zdrojov. 

xxx

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov a na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok a závislosti.

Zámerom neziskovej organizácie Trojlístok je prostredníctvom komplexného prístupu ambulantných a terénnych foriem sociálnych služieb pomáhať týmto klientom, ich rodinám alebo blízkym partnerom s využitím individuálneho sociálneho poradenstva, skupinových programov, terapií a ďalších aktivít so zameraním na sociálnu prevenciu pred rozvojom, prehlbovaním a opakovaním sociálno-patologického správania z dôvodu rôznych foriem závislostí. 


 
 
ÚvodÚvodná stránka