Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Schválených 800 000 pre dopravuVytlačiť
 

Jedna dobrá správa za druhou. Po schválení dotácií na rekonštrukciu dvoch prešovských materských škôl v objeme 1,25 mil. eur dorazilo do Prešova rozhodnutie o schválení ďalších, takmer 800 000 eur. Tentoraz pre rozvoj dopravy mesta Prešov.

Strategický dokument, ktorý umožní čerpanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ pre oblasť dopravy, bol podporený v objeme 794 819,51 eur. Prešov bude mať po rokoch významný dokument, vďaka ktorému budeme môcť prostredníctvom fondov zlepšiť mestskú infraštruktúru, budovať ďalšie cyklochodníky, riešiť pešiu, železničnú i kombinovanú dopravu, riešiť statickú dopravu, modernizáciu existujúcich, rozširovanie a budovanie nových trolejových vedení, modernizáciu depa, nákup trolejbusov, budovanie buspruhov a pod.,vysvetlila dôležitosť tzv. Masterplanu primátorka Andrea Turčanová.

Silustračný obrázok, zdroj: scx.hutratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov je komplexný dokument dopravného plánovania vrátane cestných stavieb, modernizácie či rozvoja mestskej hromadnej dopravy i všetkých ďalších druhov dopravy v Prešove vrátane vzťahov v rámci regiónu Šariš.

Primátorka doplnila, že Prešov doteraz nemal spracovaný komplexný strategický dokument pre oblasť dopravy, ktorý je základným predpokladom pre získanie eurofondov pri výzvach pre dopravnú infraštruktúru. Za obdobný dokilustračný obrázok, zdroj: scx.huument možno považovať Generel dopravy spracovaný v roku 1988, ktorého platnosť však skončila v roku 2008.

Stratégia rozvoja dá reálny pohľad na dopravné toky, podrobne popíše a analyzuje stav verejnej dopravy a jasne pomenuje pozitíva i negatíva jej jednotlivých druhov. Hlavným prínosom však bude návrh konkrétnych opatrení na jej zlepšenie a podporu. Mesto tak bude vedieť ako a akým spôsobom bude rozvíjať autobusovú a trolejbusovú dopravu, ale dokument rovnako ukáže aj možnosti smerovania železničnej, či nemotorovej, najmä cyklistickej dopravy.

Práca prinilustračný obrázok, zdroj: scx.huáša výsledky

Podaniu projektu predchádzala intenzívna komunikácia zástupcov mesta Prešov so zástupcami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a agentúry JASPERS, poradným orgánom EÚ. Výsledkom tohto je schválenie projektu s názvom Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov, ktorý bol podporený v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OP II) a ktorý zabezpečí čerpanie ďalších zdrojov pre oblasť dopravy v meste.

Spoluúčasť mesta na schválenom projekte je 38 740,98 eur a predpoklad realizácie je od marca 2017 do mája 2018

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka