Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Prvá slovenská primátorka vystúpila v Europarlamente Vytlačiť
 

Prešovská primátorka Andrea Turčanová, ako vôbec prvá slovenská primátorka, vystúpila v budove Europskeho parlamentu. Jediná predstaviteľka slovenskej samosprávy na rokovaní k Dohovoru primátorov a starostov pre klímu a energiu predstavila kroky, ktoré v Prešove prispievajú k zníženiu emisií CO2.

Andrea Turčanová vystúpila v Európskom parlamenteV Bruseli sa 22. februára uskutočnilo slávnostné zasadnutie Dohovoru primátorov a starostov pri príležitosti jeho 10. výročia. Ceremónia sa konala v Európskom parlamente za účasti stoviek primátorov a starostov nielen z Európy, ale aj ďalších kontinentov.

Slovensko na stretnutí zastupovala Andrea Turčanováo, primátorka mesta Prešov, ktoré je od roku 2016 signatárom Dohovoru. Primátorka mesta je zároveň ambasádorkou Dohovoru v Európskom výbore regiónov.

V panelovej diskusii venovanej nízko-uhlíkovým a zdravým Andrea Turčanová vystúpila v Európskom parlamentemestám, ktoré prispievajú k napĺňaniu Parížskej dohody, predstavila Andrea Turčanová investície mesta do modernizácie verejného osvetlenia a do energetickej efektívnosti budov. Poukázala na spoluprácu v týchto oblastiach s Prešovským samosprávnym krajom v rámci technickej pomoci ELENA.

Medzi rečníkmi boli primátori miest Florencia, Savona, Sevilla, Ghent, Sonderborg, Espoo, Bologna, prezident španielskeho regiónu Murcia, komisári Európskej komisie M.A. Cañete, C. Moedas, podpredseda EK M. Šefčovič, predseda Európskeho parlamentu A. Tajani a predseda Európskeho výboru regiónov K-H.Lambertz.

Dohovor primátorov a starostov je európska iniciatíva miestnych a regionálnych samospráv v boji proti klimatickým zmenám a za udržateľnú energiu v mestách a regiónoch. Iniciatíva vznikla v roku 2008. Doteraz sa do nej zapojilo 7 755 signatárov, čo predstavuje 252 miliónov obyvateľov Európy. Z prešovského regiónu sú medzi signatármi mestá Kežmarok a Prešov.Andrea Turčanová vystúpila v Európskom parlamente

ooo

Andrea Turčanová vystúpila v Európskom parlamentePotrebné kroky, aby sa aj mesto Prešov stalo signatárom Dohovoru starostov v oblasti klímy a energetiky, začala primátorka Andrea Turčanová realizovať po svojom zvolení v roku 2014. „Mesto Prešov sa pristúpením k iniciatíve Dohovor primátorov a starostov zaviazalo najmä znížiť do roku 2030 emisie CO2, a podľa možnosti aj ďalších skleníkových plynov na území pod jeho správou aspoň o 40 %, a to prostredníctvom lepšej energetickej efektívnosti a rozsiahlejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie,“ uviedla

V roku 2015 mesto Prešov spracovalo východiskovú Andrea Turčanová vystúpila v Európskom parlamenteinventúra emisií, kde sa ukázalo, že najvýznamnejším zdrojom emisií sú obytné budovy a doprava, ale aj to, že mesto má potenciál tieto emisie znižovať.

V rámci projektu ELENA Prešovský samosprávnym kraj poskytol mestu Prešov technickú asistenciu pri príprave  strategických investícií mesta, ktoré významne prispievajú k rozvoju mesta Prešov cez úsporu energií, zníženie CO2 a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Prešovu sa však darí získavať aj zdroje z európskych MŠ Bernolákováštrukturálnych fondov a projekty sa darí úspešne realizovať. Ide o projekty energetického zvýhodňovania budov (prioritne materských škôl), kde sú pripravené projekty za viac ako 4,6 mil. €, pričom projekty za viac ako 3 mil. už mesto Prešov realizuje (MŠ Bernolákova - 980 tis., MŠ Volgogradská - 380 tis.) resp. začne realizovať v blízkej budúcnosti (MŠ Važecká - 1 mil,. MŠ Čapejevova - 1,1 mil., MŠ Bratislavská -  880 tis.).

Tiež je potrebné vyzdvihnúť aj oblasť  modernizácie systémov verejného osvetlenia v meste Prešov, kde sa v ostatných troch rokoch podarilo vymeniť 1170 svietidiel a 4 rozvádzače verejného osvetlenia, a tiež upraviť nastavenie softvéru v 19 rozvádzačoch. Tým sa dosiahla úspora energie na úrovni 919,90 GJ / rok, čo je o  67% menej oproti pôvodnej spotrebe.

V rámci Slovenska Ocenenie za GPP Awardszískalo mesto Prešov 1. miesto za zelené verejné obstarávanie a tiež v rámci Európy čestné uznanie za 4. ocenené miesto za prínos projektu k ochrane životného prostredia znižovaním emisií CO2 vo výške 64,39 ton ročne.

Mesto Prešov od roku 2015 vyvíja nemalé úsilie  v oblasti dopravy. Podarilo sa vymeniť 15 trolejbusov za modernejšie a energeticky úspornejšie, v tomto roku začne modernizácia dvoch prestupných dopravných uzlov (Levočská, Masaryková), pripravuje sa preferencia Verejnej osobnej dopravy, rozširuje sa sieť cyklistických komunikácií, keď realizujeme 7 úsekov nových cyklociest.

ooo

Záznam zo slávnostného zasadnutia Dohovoru primátorov a starostov z 22. februára 2018 v Bruseli je: http://www.covenantofmayors.eu/2018ceremony.html

Fotografie z podujatie:

https://www.flickr.com/photos/cor-photos/albums/72157663981658987/page1

Bližšie informácie k podujatiu:

http://www.covenantofmayors.eu/news-and-events/events/upcoming-events/1107-eu-covenant-of-mayors-ceremony.html

 

 

 

 

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka