Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pripravte sa na jesenné upratovanieVytlačiť
 

V septembri sa bude v Prešove upratovať vo veľkom. Pozrite si harmonogram pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v meste Prešov pre zber objemného odpadu z domácností v termíne od 18. septembra do 15. októbra 2019.

Pre jesenné upratovanie v meste Prešov bude pristavených celkom 102 ks VOK-ov.

Pripravte sa na jesenné upratovanieVeľkoobjemové kontajnery budú počas jesenného upratovania v lokalitách pristavené maximálne 7 dní.

Do rozmiestnených VOK-ov môžu obyvatelia ukladať:

  • Objemný odpad z domácností:  nábytok, koberce, matrace, vyradenú sanitu...

Biologicky rozložiteľný odpad - konáre môžu obyvatelia uložiť vedľa kontajnera.

Do rozmiestnených VOK-ov nemôžu obyvatelia ukladať:

  • Biologicky rozložiteľný odpad - tráva, lístie, odrezané časti vetiev, zvädnuté rastlinné časti,  ovocie, zvyšky zeleniny. Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove.
  • Ostatné odpady - akumulátory, autobatérie, žiarivky, oleje, obaly z farieb, chladničky, mrazničky, práčky,    sporáky, mikrovlné rúry, vysávače, osobné počítače...Tento odpad môžu obyvatelia bezplatne uložiť na zberné dvory v areáloch TSmP, a.s. na Bajkalskej 33 a Jesennej 3 v Prešove.
  • Ostatné odpady -  textil, knihy môžu obyvatelia bezplatne uložiť  len na Zberný dvor TSmP, a.s.  na  Bajkalskej 33 v Prešove.

 

Kontakty  -  informácie a požiadavky na  doplnenie VOK-ov:

  • TSmP, a.s.:  stredisko OHVÚ              051/77 329 20
  • Rudolf Bajus - dispečer dopravy       0918 877 791

 

Harmonogram

pristavenia veľkoobjemových kontajnerov (VOK)  v meste Prešov pre

JESENNÉ UPRATOVANIE VOK 2019

    ZBER  OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ

od 18.09.2019  do 15.10.2019

 

I. cyklus od 18.9.2019

 

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

 

K Okruhliaku – Pod dubom                          1 ks

Šidlovská 19                                                 1 ks

Jahodová 37                                                 1 ks

Orgovánová 38 -  na okraj cesty ku lesu      1 ks

Jánošíkova, za mostíkom                              1 ks

Ružová 2                                                       1 ks

Pod Skalkou                                                  1 ks

Dúbravská 30, pri kaplnke                             1 ks

Dúbravská, konečná MHD                             1 ks

Severná 2 – parkovisko                                 1 ks

Spolu pristavených VOK                            10 ks

 

Lokalita Rúrky

 

Na  Rúrkach, obratisko MHD                       1 ks

Na Rúrkach 16                                            1 ks

Spolu pristavených VOK                          2 ks

 

Lokalita Vydumanec-Cemjata    

Vydumanec, prvá zastávka MHD                 1 ks

Cemjata – Jelenia                                        1 ks

Spolu pristavených VOK                          2 ks

 

Lokalita Sídlisko II

Matúša Trenčianskeho 20                              1 ks

M. Čulena 48                                                  1 ks

Odborárska – pred ZŠ                                    1 ks

Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov           1 ks

Kollárova, konečná MHD                                 1 ks

Horárska 1                                                       1 ks

Čsl. armády 9 – 15,do dvora                            1 ks

Októbrová –  ZŠ Čsl. armády (tráva)                1 ks

Turistická k objektu trafostanice                       1 ks

Fučíkova 9 – tráva trojuholník                          1 ks

Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome                1 ks

Pod Kamennou baňou 23 – oproti                    1 ks

Spolu pristavených VOK                               12 ks

 

Celkom pristavených VOK za I. cyklus    26 ks

 

II. cyklus od 25.9.2019

 

Lokalita Mesto

Sídlisko duklianskych hrdinov 10                  1 ks

17. novembra  94 – 100 vnútroblok              1 ks

17. novembra  162 – 164                              1 ks

Sedliackeho povstania, parkovisko               1 ks

križovatka Železničiarska – Záborského        1 ks

križovatka T. Ševčenka – Štefánikova           1 ks

T. Ševčenka 22-24                                        1 ks

Zápotockého  3 – 5                                       1 ks

Kúpeľná 7 – 9                                                1 ks

Pavlovičovo námestie 42, parkovisko            1 ks

Štúrova 19 – 21, vnútroblok                           1 ks

križovatka Janouškova – Mudroňova              1 ks

Janouškova 7 – 17                                          1 ks

Wolkerova  13                                                 1 ks

Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok        1 ks

Sabinovská – Kotrádova, roh ulice                  1 ks

križovatka  Jesenského – Bezručova               1 ks

Bezručova 8                                                     1 ks

Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku   1 ks

Grešova 16 – Vajanského 2 – do podchodu     1 ks

Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov)       1 ks

križovatka Krížna - Západná                             1 ks

Vodárenská 20                                                  1 ks

križovatka Burianova – Moyzesova                    1 ks

Šafárikova  21 – Rumanova 11                         1 ks

Moyzesova,  parkovisko za vežou                     1 ks

                                 Spolu pristavených VOK                               26 ks

 

Celkom pristavených VOK za II. cyklus 26 ks

 

III. cyklus  od 02.10.2019

 

Lokalita Nižná Šebastová

 

Slánska 105 – 113                                         1 ks

Slánska   28                                                   1 ks

Vodná – Potočná                                           1 ks

križovatka  Trnková -Rybárska                      1 ks

Nová 28                                                         1 ks

Družstevná 21                                                1 ks

Pažica 3                                                         1 ks

Poľná,  pri transformátore                             1 ks

   Spolu pristavených VOK                         8 ks

 

Lokalita Sídlisko Šváby

 

Janáčkova – stred ulice                                    1 ks

Royova – Soľná                                               1 ks

Urxova - koniec ulice                                        1 ks

Švábska 26-36 /parkovisko/                             1 ks

Švábska 51                                                      1 ks

Jiráskova                                                          1 ks

Švábska 71 – k bočnej stene bytového domu  1 ks

Spolu pristavených VOK                               7 ks

 

Lokalita Solivar

 

Soľnobanská, pri kostole                               1 ks

Padlých hrdinov - garáže                               1 ks

Čipkárska 6                                                    1 ks

Solivarská, pri kostole                                    1 ks

Ľ. Podjavorinskej, roh ulice                             1 ks

križovatka  Pod Hrádkom – Suvorovova         1 ks

Gápľová 48                                                     1 ks

križovatka Smetanova – Kysucká                   1 ks

križovatka Smetanova – Palárikova                1 ks

križovatka Okrajová –Kraskova                      1 ks

  Spolu pristavených VOK                            10 ks

 

Celkom pristavených za III. cyklus         25 ks

 

IV. cyklus  od 09.10.2019

 

Lokalita Sídlisko III

 

Prostějovská 22                                             1 ks

Prostějovská 103, pod Bikošom                    1 ks

Mirka Nešpora 16 - 20                                   1 ks

Mirka Nešpora 27                                          1 ks

Mirka Nešpora 41, parkovisko                      1 ks

Mukačevská 14                                             1 ks

parkovisko  A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)  1 ks

Volgogradská 4                                             1 ks

Volgogradská 68                                           1 ks

Tehelná 5  - VSD                                           1 ks

Vlada Clementisa  6 - 10                               1 ks

Spolu pristavených VOK                           11 ks

 

Lokalita Sídlisko Sekčov

 

Višňová – Dubová, parkovisko                      1 ks

Bernolákova, garáže                                      1 ks

Oravská – Dargovská, parkovisko                 1 ks

Šoltésovej  7- 8                                              1 ks

L. Novomeského  8 -12                                   1 ks

Ďumbierska 16 -18                                         1 ks

Ďumbierska 28 - parkovisko                           1 ks

Magurská 21                                                    1 ks

Jurkovičova 1 – 2                                            1 ks

A. Matušku 5, detské ihrisko vnútroblok          1 ks

P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov         1 ks

Spolu pristavených VOK                             11 ks

 

Lokalita Šalgovík

 

Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni)             1 ks

Sekčovská 54 – parkovisko                            1 ks

Pod Šalgovíkom, križovatka                            1 ks

       Spolu pristavených VOK                      3 ks

 

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus 25 ks


 
 
ÚvodÚvodná stránka