Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Prešov si pamätá na svetoznámeho vedcaVytlačiť
 

Dionýz Ilkovič (1907-1980), slovenský rodák svetového významu, sa obrazne vrátil na miesto, kde študoval. Pamätnú tabuľu mu odhalili v areáli Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove. Poctu tomuto okamihu vzdala aj primátorka Andrea Turčanová.

„Je to veľká osobnosť, právom máme byť na neho hrdí,“ sPamätná tabuľa Dionýzovi Iľkovičovikonštatovala riaditeľka Oľga Glosíková, riaditeľka Múzeum rusínskej kultúry v príhovore počas slávnostného odhalenia pamätnej tabule Dionýzovi Ilkovičovi, ktorý patrí ku zakladateľom polarografie. Reliéfnu tabuľu vytvorila jeho dcéra, akademická sochárka Eva Potfajová – Ilkovičová.

Miesto umiestnenia tabule je príznačné – Dionýz Ilkovič, rodák z východoslovenskej obce Šarišský Štiavnik, totiž v rokoch 1923 – 1924 v Prešove maturoval na vtedajšom Šafárikovom československom štátnom reálnom gymnáziu. To sídlilo práve v budove dnešnej Pedagogickej a sociálnej akadémie.

Dionýz Ilkovič po štúdiách pôsobil v Prahe, v Chemickom ústave Karlovej univerzity. V tom čase uverejnil rovnicu, ktorá je vo vedeckom svete známa ako Ilkovičová rovnica. Okrem toho vyučoval na rôznych pražských gamnáziách chémiu, fyziku a matematiku.

Na jeseň 1939, po nútenej výmene pedagógov medzi Českými zemami a Slovenskom, sa pustil do budovania technického vysokého školstva na Slovensku. Okrem toho prednášal a tvoril študijné materiály. Jeho dvojdielná učebnica fyziky bola prvou modernou slovenskou vysokoškolskou učebnicou tohto predmetu a používa sa doposiaľ.

ooo

Akademik Dionýz Ilkovič (1907-1980) patril k žiakom a blízkym spolupracovníkom nositeľa Nobelovej ceny za chémiu (1959) pražského akademika Jaroslava Heyrovského. Začiatkom päťdesiatych rokov vynaložil veľa úsilia na založenie Slovenskej akadémie vied a aj ČSAV. Po uzákonení SAV 18. júna 1953 ho vymenovali za riadneho člena – akademika SAV a stal sa jej vedeckým tajomníkom. Stál pri zrode troch základných fyzikálnych pracovísk na Slovensku: Ústavu technickej fyziky SVŠT, Fyzikálneho ústavu Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity a Fyzikálneho ústavu SAV. Najvýznamnejším výsledkom jeho vedeckej práce bolo odvodenie vzťahu medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy, známeho ako Ilkovičova rovnica, ktorá je považovaná za základné pravidlo polarografie. Jeho článok o tomto objave patrí dodnes vo svete k najcitovanejším slovenským vedeckým prameňom.

(zdroj: www.sav.sk)


 
 
ÚvodÚvodná stránka