Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Prešov je SMARTVytlačiť
 

Mesto Prešov sa radí k slovenským regionálnym centrám, ktoré pracujú v rámci konceptu SMART CITIES. Svoje know-how v tejto oblasti prezentoval Prešov, ako jediná samospráva zo Slovenska, na medzinárodnej konferencii poradného orgánu EÚ pre dopravu JASPERS vo Viedni.

Súčasné projekty sú v Prešove zamerané na tri prioritné oblasti rozvoja v zmysle konceptu Smart City. Ide o oblasť dopravy, životného prostredia a oblasť otvorenej samosprávy. Svoje úspechy a ďalšie ciele prezentoval Prešov na medzinárodnej konferencii, ktorej organizátorom bol poradný orgán EÚ – agentúra JASPERS.

Prešov môže byť hrdý na realizované a pripravované projekty, ktoré sme ako jediná slovenská samospráva prezentovali na viedenskej konferencii,“ povedala primátorka Andrea Turčanová. Okrem Prešova boli koncepty SMART CITIES odprezentované mestom Plzeň, slovinským Novo Mestom a maďarskou Budapešťou.

Podľa slov primátorky boli doteraz stanoviská k jednotlivým dopravným projektom JASPERS kladné. Agentúra Prešov v aktivitách veľmi podporuje, pozitívne hodnotí pripravované  projekty a odporúča naďalej pokračovať v príprave projektov a získavaní dotácií zo zdrojov EÚ, ktoré pomáhajú mestu Prešov v rôznych oblastiach mestského rozvoja.

PREŠOV - SMART CITY:

1. Doprava

 • Masterplan - Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov
 • Verejná doprava (nákup nových trolejbusov)
 • Modernizácia existujúcich a budovanie nových trolejbusových tratí, rekonštrukcia depa
 • Budovanie cyklistických chodníkov a súvisiacej infraštruktúry (2,3 mil. EUR)
 • Modernizácia dopravných uzlov - Masarykova ul. (2,2 mil. EUR) a ul. Levočská (1,3 mil. EUR)
 • Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba parkovísk
 • Budovanie niekoľkých lokalít Park & ​​Ride (P + R), Kiss & Ride (K + R), Bike & Ride (B + R)
 • Nákup a inštalácia inteligentných parkovacích systémov
 • Revitalizácia centra mesta a vybraných mestských častí
 • ......

 

2. Životné prostredie

 • Dohovor starostov a starostov - Koncepcia energetickej efektívnosti Prešova (Mesto Prešov sa pristúpením k iniciatíve „Dohovor primátorov a starostov“ zaviazalo najmä znížiť do roku 2030 emisie CO2 (a podľa možnosti aj ďalších skleníkových plynov) na území pod jeho správou aspoň o 40 %, a to prostredníctvom lepšej energetickej efektívnosti a rozsiahlejšieho využívania obnoviteľných zdrojov energie. Ďalším zo záväzných cieľov je zvyšovať odolnosť ním spravovaného územia prostredníctvom adaptácie na vplyvy zmeny klímy.)
 • vypracovanie dokumentu SECAP - Akčný plán pre trvalo udržateľnú energiu a klímu (predpoklad 2018)
 • činnosti zamerané na zníženie spotreby energie verejných budov (projekt ELENA - európsky nástroj miestnej energetickej pomoci (EIB) - organizovať energetické audity pre vybrané budovy, vykonať technické štúdie pre solárne elektrárne, rekonštrukcie budov, osvetlenie v interiéri a verejné osvetlenie)
 • 2016 - vypracovanie energetických auditov verejných budov
 • 2016 - návrhy predložené na financovanie (OP KŽP - MŠ Bernolákova a MŠ Volgogradská)
 • 2017 - schválené a začiatok realizácie: MŠ Volgogradská - 362 519,02 €, MŠ Bernolákova - 892 425,85 €
 • plánované projekty na úsporu energie MŠ Čapajevova (599 277,89 €), MŠ Važecká (634 342,48 €), budova mestského úradu, Jarková 24
 • modernizácia verejného osvetlenia v meste Prešov s LED technológiou (OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (Grant - 689 392,43 EUR), výmenné svietidlá v počte 1 170 ks, výmena 4 RVO pre diaľkové ovládanie upravené nastavenia softvéru v 19 RVO, úspory energie na úrovni 919,90 GJ / rok - približne 67%)
 • Cena GPP Slovensko 2016 (zelené verejné obstarávanie - 1. miesto)
 • Európska cena GPP 2016 (4. miesto)
 • revitalizácia verejných priestorov a vnútroblokov - Opatrenia na zlepšenie mestského prostredia, oživenie mesta a znižovanie znečistenia ovzdušia a opatrenia na zníženie hluku - PLÁNOVANÉ PROJEKTY (približne 2,3 mil. EUR, SEP 2017 - príručka vytvárania verejných priestorov, mapy hluku pre rušné rezidenčné oblasti, revitalizácia verejných priestorov (6 projektov), revitalizácia vnútorných blokov bytov (6 projektov) - prvky malej infraštruktúry, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, mestské uzamykanie, multifunkčné zóny, regenerácia interiérov verejných budov s použitím ekologických princípov)
 • tvorba a ochrana zelene
 • biokoridory
 • opatrenia na úsporu vody / retencie (napríklad vodné fontány)
 • sanácia zosuvných území (Wilec Hôrka v realizácii, Horárska ulica spracovaný progekt geologických úloh)
 • Program odpadového hospodárstva

 

3. Otvorená samospráva

 • E-government
 • Prešov - najväčšie množstvo údajov poskytovaných verejnosti na Slovensku (otvorené DATA, geo DATA - mapy)
 • 2015, 2016 - 1. miesto v Slovenskej republike v otvorenosti samospráv (Košice 7. miesto, Bratislava 19. miesto)

Prešov prezentoval koncept SMART CITIES, Viedeň 2017


 
 
ÚvodÚvodná stránka