Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Poznáme víťazný návrh 3D modelu centra PrešovaVytlačiť
 

Hodnotiaca komisia už vybrala víťazný návrh na vytvorenie 3D modelu historického centra Prešova. Vytvoria ho Mgr. art. Peter Beňo a Bc. Ján Poľanský.

Členovia komisie sa zhodli, že najlepším návrhom víťazný návrh 3D modelu centra Prešovana vytvorenie bronzového modelu historického jadra Prešova je ten, ktorý do súťaže zaslali Mgr. art. Peter Beňo a Bc. Ján Poľanský. Zhodli sa, že ide najkomplexnejšie zvládnutie požiadavky formulovanej  v zadaní pre spracovanie návrhu.

Porota zhodnotila silné aj problematickejšie stránky jednotlivých návrhov a dala odporúčania ďalšieho postupu pri spracovaní víťazného riešenia. Podľa odborníkov je dielo kultivované, prehľadné, dobre čitateľné a má funkčné riešenie, vrátane širších vzťahov mesta (okolie). Vyzdvihli tiež vhodné znázornenie priebehu 49-tej rovnobežky.

3D model historického centra Prešova bude vytvorený v rámci spoločného projektu s názvom História miest v novodobom dizajne, ktorý  realizujú mestá Prešov a poľské Krosno v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Jeho cieľom je vytvoriť nové produkty cestovného ruchu, ktoré zatraktívnia kultúrne a prírodné dedičstvo oboch miest prostredníctvom moderných foriem prezentácie. V centre mesta Prešov je plánované osadenie bronzového 3D modelu historického centra mesta so zvýraznením významných prešovských dominánt. Mesto Krosno prostredníctvom 3D okuliarov a panoramatického ďalekohľadu priblíži historické a kultúrne objekty miest historickej trasy Karpát.

Súčasťou projektu je aj workshop a konferencia, s diskusiou k moderným technológiám v architektúre s ohľadom na historické skúsenosti. Premeny mestského prostredia oboch miest za posledných 150 rokov budú predstavené vo fotografickom albume.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou  EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je propagácia, rozvoj a trvalo udržateľné využitie spoločného kultúrneho a prírodného dedičstva miest a regiónov s cieľom zvýšiť atraktivitu pohraničia pre návštevníkov a obyvateľov.víťazný návrh 3D modelu centra Prešovavíťazný návrh 3D modelu centra PrešovaLogo Interreg

 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka