Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Požiare varujú...Vytlačiť
 

Lesné  požiare  spôsobujú  v  Slovenskej  republike   každoročne  veľké  materiálne  ale aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé obdobie.

Jar  a  s  ňou   prichádzajúce  otepľovanie  je  Požiare varujú...  Foto zdroj: wwwobdobím,  kedy  sa  zvyšuje  nebezpečenstvo  vzniku požiarov  a   narastá  počet  požiarov  najmä  v  prírodnom  prostredí.  Občania  v  mnohých  prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym  konaním, ohrozujú okrem seba aj svoje okolie a prírodu. Vypaľovanie trávy je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa Okresné   riaditeľstvo  Hasičského  a záchranného   zboru   v  Prešove na  všetkých  občanov  obracia  s  výzvou    rešpektovať  zákon  o   ochrane   pred   požiarmi  a  žiada  občanov: 

  • nevypaľovať   trávu ani  iné suché  porasty!
  • nezakladať oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
  • nefajčiť v lesoch!         

Pritom je potrebné si uvedomiť, že fyzická osoba je povinná:  

  • plniť príkazy a pokyny  týkajúce  sa  ochrany pred požiarmi,
  • dodržiavať  zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach  spojených  so  zvýšeným nebezpečenstvom vzniku  požiaru alebo v  čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
  • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na  veciach v jej  objektoch  alebo  užívaní, ktoré  má vo vlastníctve  alebo užívaní,
  • zabezpečovať  pravidelné  čistenie komínov  a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré  má vo  vlastníctve  alebo  užívaní
  • dodržiavať   pri manipulácii  s  horľavými látkami požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť, umožniť orgánom  štátneho požiarneho  dozoru  vykonávanie   potrebných   úkonov pri  zisťovaní príčin  vzniku požiarov,
  • zabezpečovať  plnenie opatrení v súvislosti  s ochranou lesov pred požiarmi.    

 

ooo

V roku 2016 v okrese Prešov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 63 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 42 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku.  V 28 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 36 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve neboli zaznamenané lesné požiare.

V roku 2016 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 46 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 69 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku. V 37  prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 61 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve nebol zaznamenaný lesný požiar. 

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka