Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oznámenie o podávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na školský rok 2019/2020Vytlačiť
 

i_5446886.jpgV súlade s § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. mesto Prešov stanovuje termín prijímania žiadostí na školský rok 2019/2020 od 15. 4. do 10. 5. 2019.

Mesto Prešov je zriaďovateľom 20 materských škôl. Zoznam materských škôl je zverejnený na http://www.skolskyurad.presov.sk/materske-skoly.html vrátane kontaktov a webových stránok jednotlivých materských škôl.

Deti sa do materských škôl prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre  deti a dorast. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Výnimočne je možné prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné, predovšetkým kapacitné podmienky. Ďalšie kritériá pre prijatie dieťaťa do materskej školy si stanovuje každá škola individuálne po prerokovaní v pedagogickej rade školy a zverejňuje na verejne prístupnom mieste, resp. web stránke školy.

Mesto Prešov ako zriaďovateľ materských škôl stanovuje termín prijímania žiadostí na školský rok 2019/2020 od 15. apríla  2019 do 10. mája 2019.

V tomto termíne je možné vyzdvihnúť si formulár žiadosti v jednotlivých materských školách alebo na web stránke materskej školy.

Žiadosť predkladá zákonný zástupca priamo v materskej škole alebo ju môže zaslať poštou.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydáva riaditeľka materskej školy najneskôr do 30.6.2019 osobne alebo zasiela poštou zákonným zástupcom dieťaťa.


 
 
ÚvodÚvodná stránka