Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Ocenený Milan TomčoVytlačiť
 

Prešovčan Milan Tomčo získal čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR. Gratulujeme. 

Ocenený Milan TomčoNajvyššie vyznamenanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR – čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR bolo 2. apríla 2019 v Žiline odovzdané novým držiteľom z rúk prezidenta DPO SR Pavla Ceľucha. Prítomný bol aj prezident Hasičského a záchranného zboru Alexander Nejedlý a generálny sekretár DPO SR Vendelín Horváth. Za DHZ Prešov bol ocenený Milan Tomčo. Gratulujeme. 

Pán Milan Tomčo sa narodil 13. marca 1959 v obci Ruská Voľa.

Po ukončení základnej školy študoval na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove, odbor energetika a elektrické stroje a prístroje. V roku 1980 sa zamestnal v ZPA Prešov ako   revízny a požiarny technik, od roku 1992 až do roku 2006 vykonával funkciu vedúceho útvaru obrany, ochrany, bezpečnosti pri práci a technika požiarnej ochrany. V súčasnosti pracuje ako živnostník v oblasti elektrotechnik špecialista a autorizovaný bezpečnostný technik.

Do radov dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1976 vo svojej rodnej obci, po nástupe do zamestnania sa preregistroval do závodného zboru v ZPA Prešov. Ako aktívny člen DHZ si získal dôveru členskej základne a v roku 1981 si ho členovia zvolili za tajomníka, túto funkciu vykonával do roku 2006, kedy zanikol závodný hasičský zbor. Pán Tomčo prestúpil do DHZ Prešov a už v roku 2007 si ho členovia zvolili za predsedu DHZ Prešov, túto funkciu vykonával do roku 2012.

Počas svojho dlhoročného členstva zastával významné funkcie aj v územnej organizácii DPO SR Prešov. Jedno volebné obdobie bol členom Okresnej kontrolnej a revíznej komisie, od roku 2002 bol členom pléna a Predsedníctva OV DPO. Od roku 2007 až do roku 2017 vykonával funkciu podpredseda – okresný veliteľ.  Od roku 2017 je členom Preventívno výchovnej komisie.

V rokoch 2002 – 2012 bol členom Snemu DPO SR, členom KV DPO SR a členom Republikovej preventívno výchovnej komisie  bol do roku 2017.

Pán Tomčo má bohaté skúsenosti a odbornosť, ktorú získal štúdiom,v roku 1984 - 1985 študoval na odbornej škole Požiarnej ochrany Ministerstva vnútra v Žiline so zameraním na zisťovanie príčin požiaru a požiarnu prevenciu. V rokoch 1987 – 1989 navštevoval školu civilnej ochrany v Kutnej Hore.

Ako súťažiaci veliteľ za ZPA Prešov sa zúčastňoval súťaži nielen v rámci okresu a kraja, ale súťažné družstvo pod jeho vedením sa zúčastnilo aj na Národnom kole v Šuranoch, na ktorom sa umiestnili na 2. mieste.

Pán Tomčo bol aj aktívny športovec, hral futbal za obec Kojatice v najvyššej okresnej súťaži, v roku 1984 sa zúčastnil Košického maratónu.

Za svoju dlhoročnú prácu na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany bol ocenený medailami Za príkladnú prácu, Za zásluhy, v roku 2001 medailou Miroslava Schmidta Za zásluhy o výcvik, v roku 2009 medailou Za mimoriadne zásluhy a v roku 2017 medailou sv. Floriána.

Územný výbor DPO SR v Prešove odporučil Prezídiu DPO SR, udeliť pánovi Milanovi Tomčovi  za jeho vyše 40 ročnú aktívnu prácu v DPO  najvyššie ocenenie  titul - Zaslúžilý člen DPO SR.    

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka