Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Na občianske slávnosti je potrebné sa prihlásiťVytlačiť
 

Občianske slávnosti uvítaní detí do života a životných jubileí organizuje mesto Prešov už viac ako 60 rokov a považuje ich za prejav pozornosti a úcty voči svojim občanom. Spôsob organizácie týchto slávností sa však zmení - je potrebné sa prihlásiť.

Doteraz mesto pozývalo občanov na tieto slávnosti z vlastnej iniciatívy na základe vlastnej centrálnej evidencie.

Zmena spôsobu organizácie občianskych slávností No, z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, už mesto Prešov  nemá zákonné právo využívať tento spôsob pozývania občanov na slávnosti.

Mesto Prešov však chce i napriek tejto skutočnosti naďalej stáť pri významných životných udalostiach svojich občanov, a preto mení organizáciu slávností uvítania detí do života a životných jubileí nasledovne:

 1. Každý občan, ktorý má trvalý pobyt v Prešove, v daný kalendárny rok dovŕši okrúhlych 70, 80, 90, 100, 101 a viac rokov a bude sa chcieť pri tejto príležitosti dostaviť na slávnostný obrad do obradnej siene mestského úradu, bude sa musieť prihlásiť.
 2. Ak rodičia novonarodeného dieťatka budú chcieť, aby ich dieťatko bolo slávnostne uvedené do života, budú musieť tento záujem oznámiť. Nie je pritom podstatné, kde sa dieťatko narodilo, dôležité je, aby aspoň jeden z rodičov mal trvalý pobyt na území mesta Prešov.
 3. Prihlásiť sa na slávnosti môžete osobne, telefonicky alebo e-mailom na Oddelení kultúry a cestovného ruchu MsÚ v Prešove, Jarková 26, 3. poschodie, č. dv. 405 u Mgr. Márie Andraščíkovej – tel. 051/3100 547, e-mail: maria.andrascikova@presov.sk a vybrať si jeden z termínov konania konkrétnej slávnosti.

Termíny konania slávností do konca roka 2018 sú nasledovné:

slávnosť uvítania dieťatka do života:

 • 07. 09. 2018
 • 12. 10. 2018             
 • 16. 11. 2018
 • 07. 12. 2018

slávnosť životných jubileí:                 

 • 31. 08. 2018                 
 • 28. 09. 2018
 • 26. 10. 2018
 • 30. 11. 2018
 • 14. 12. 2018

Zmena spôsobu organizácie občianskych slávností Dôležitou podmienkou účasti na slávnostiach je okrem prihlásenia aj doručenie písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý nájdete na stránke www.presov.sk (Ako vybaviť – Kultúra, školstvo a šport – Uvítanie detí do života a životné jubileá), prípadne na klientskom centre Mestského úradu v Prešove, Jarková 26, prízemie.

Tešíme sa na vás i na váš záujem o účasť na milých občianskych slávnostiach ako sú uvítania nových malých občanov nášho mesta a oslavy životných jubileí.


 
 
ÚvodÚvodná stránka