Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Myslite na letnú terasu? Nezabudnite na žiadosťVytlačiť
 

Oznamujeme všetkým záujemcom o umiestnenie sezónnych letných exteriérových sedení a terás pre letnú sezónu 2017 na Hlavnej ulici v Prešove pri Severnom parku, aby žiadosť podali do 20. marca 2017. 

ooo

Oznam o umiestnení zariadení letného sedenia a terás na Hlavnej ulici v Prešove pri  Severnom parkuLetná terasa - ilustračné foto

Mesto Prešov, Odbor dopravy a životného prostredia, ktorý vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), oznamuje všetkým záujemcom o umiestnenie sezónnych letných exteriérových sedení a terás pre letnú sezónu 2017 na Hlavnej ulici v Prešove pri Severnom parku, aby žiadosť podali do 20. marca 2017 na Mestskom úrade v Prešove, v kancelárii prvého kontaktu na Jarkovej ulici č. 26, z dôvodu viacerých záujemcov o tieto plochy. Po uzávierke všetkých podaných žiadosti bude mestom spracovaný koncepčný návrh umiestnenia letných terás, ktorý bude následne zaslaný na schválenie Odboru hlavného architekta mesta, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a Pamiatkovému úradu. Až na základe všetkých kladných stanovísk týchto dotknutých orgánov bude mesto Prešov vydávať v zmysle platnej legislatívy rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii pre umiestnenie exteriérových sedení na Hlavnej ulici v Prešove pri Severnom parku pre letnú sezónu 2017. Prevádzkovanie umiestnených letných terás bude od 1.5.2017.     

Podmienkou pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii na území mesta Prešov je úplná žiadosť, situačný náčrt umiestnenia exteriérového sedenia, uhradený správny poplatok v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Žiadatelia o umiestnenie exteriérových sedení musia mať voči mestu Prešov vyrovnané všetky pohľadávky za minulé roky, v opačnom prípade im exteriérové sedenia nebudú povolené.


 
 
ÚvodÚvodná stránka