Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Mesto Prešov súčasťou unikátneho projektuVytlačiť
 

Prešovský samosprávny kraj, Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky na FHPV PU v Prešove, Svetová banka a Európska komisia spojili svoje sily, aby verejnosti predstavili prvý geoportál, ktorý bude využívať otvorené dáta na podporu analytických a rozhodovacích procesov na Úrade PSK. Svoj tím rozšírili aj o mesto Prešov, ktoré je slovenským lídrom v Open Data agende.

Mesto Prešov súčasťou unikátneho projektuPriestorové informácie sa vo všeobecnosti stali kľúčovým prvkom politík miestneho a regionálneho rozvoja. Vďaka pokroku v oblasti výpočtovej techniky, satelitných snímok a dátovej analýzy sú v súčasnosti využívané širokou škálou zainteresovaných strán. Využívajú sa na riešenie zložitých či krízových situácií, podporu rozhodovacích procesov a komunikáciu s verejnosťou.

Verejné inštitúcie však v tejto oblasti stále čelia viacerým problémom, akými sú:

 • absencia alebo neúplnosť údajov,
 • absencia systémov na vyhľadávanie, prístup a používanie priestorových údajov,
 • izolovanosť údajov,
 • inštitucionálne, finančné a právne prekážky používania priestorových údajov a pod.

 

Mesto Prešov súčasťou unikátneho projektuPrešovský samosprávny kraj v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou vstúpil do iniciatívy Catching-up Regions (CuRI). Jej zmyslom je na základe vypracovaného akčného plánu nasmerovať dostupné európske a iné zdroje na zvýšenie výkonnosti, rastu a zamestnanosti regiónu. Táto iniciatíva spočíva vo vzdelávaní ľudských zdrojov a technickej podpory Svetovej banky.

V rámci vytvoreného Akčného plánu (AP) sa identifikovali štyri komponenty, na ktoré sa uvedená expertízna činnosť zameriava. Jednou z aktivít je aj budovanie geografického informačného systému (GIS) - geoportálu. Hlavným cieľom aktivity je návrh a overenie tvorby otvorených dát regiónu a ich publikovanie k podpore analytických a rozhodovacích procesov na úrade PSK. Základným predpokladom úspechu je tvorba otvorených údajov (Open Data) a geodát. Medzi ich hlavné výhody patria:

 • bezproblémová výmena rôznych údajov medzi odbormi/inštitúciami,
 • kompatibilná štruktúra,
 • strojová čitateľnosť,
 • bezodplatný prístup,
 • lepšie poznanie regiónu v prirodzenom priestorovom videní,
 • zvýšenie transparentnosti samosprávy,
 • komunikácia dôležitých tém s verejnosťou,...

Mesto Prešov súčasťou unikátneho projektuPo takmer roku intenzívnej spolupráce tímu PSK, Svetovej banky, Európskej komisie a Prešovskej univerzity vznikla, na Slovensku unikátna, prvá verzia regionálneho geoportálu geopresovregion.sk. Geoportál obsahuje desiatky datasetov z oblasti demografie, ekonomiky, správy majetku či rôznych priestorových informácií, a pod.

Súčasťou geoportálu sú tri tematické webmapové aplikácie, ktoré prinášajú komplexný pohľad na región pre občanov, investorov, ale aj samotného manažmentu PSK.

autori: Marek Hudák (PSK), Miloslav Michalko (FHPV PU)


 
 
ÚvodÚvodná stránka