Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Memorandum o spolupráci mesta Prešov a Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v PrešoveVytlačiť
 

Prepájanie teórie s praxou je jedným z pilierov kvalitného vzdelania už na úrovni stredných škôl a neskôr, samozrejme, na vyššom stupni vzdelávania. Absolventi, ktorí si už počas štúdia môžu vyskúšať nadobudnuté poznatky sú jednak pripravenejší, a jednak sú do oblasti svojho štúdia viac zainteresovaní. 

IMG_5017.JPGTo je aj cieľom Memoranda o spolupráci medzi Mestom Prešov a Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré spoločne podpísali viceprimátor mesta Prešov JUDr. Vladimír Feľbaba a dekanka FF PU prof. Beáta Balogová.

„Považujem za nevyhnutné, aby mladí ľudia mali už počas štúdia kontakt s praxou. Tak lepšie pochopia aj samotnú teóriu a svoje vedomosti vedia efektívnejšie využiť v pracovnom živote. Som rád, že aj prostredníctvom tejto spolupráce k tomu môžeme spoločne s pani dekankou a Filozofickou fakultou Prešovskej univerzity prispieť. Jej absolventi budú, takpovediac, hotovými ľuďmi pre pracovný trh.“

Slávnostný akt podpísania Memoranda sa uskutočnil počas podujatia Festival komunitnej hudby, ktorý každoročne organizuje Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Jeho hlavným cieľom je spájať amatérske hudobné telesá s profesionálnymi, pričom hudba sa v tomto kontexte vníma ako prvok, ktorý rozvíja emócie, medziľudské vzťahy, spája generácie, a tým spája ľudí aj do komunity. Zámerom je vytvoriť priestor pre kultúrne podujatie s pridanou sociálnou hodnotou.

Hlavnou oblasťou spolupráce je participácia FF PU na implementovaní aktivít projektu Civic eState. Je to cezhraničný projekt, do ktorého je okrem Prešova zapojených ďalších šesť európskych miest (Neapol, Barcelona, Gdaňsk, Gent, Iasi, Amsterdam). Projekt je realizovaný v rámci prenosovej siete URBACT III, ktorej cieľom je prenos príkladov dobrej praxe medzi zúčastnenými mestami. Civic eState má za cieľ nielen prepájať teóriu s praxou, ale prostredníctvom jednotlivých výstupov zapájať občanov viac do správy mesta. Jednou z možností je práve práca s komunitami.

Prvou aktivitou projektu bude spracovanie a vyhlásenie otvorenej výzvy smerom k občanom, ako, prostredníctvom akých aktivít by sa dali zlepšovať podmienky pre život v našom meste. Zámerom je tiež zmapovanie komunít žijúcich a pôsobiacich v meste, druhým je nastavenie procesov vnútri samosprávy, aby sa zlepšila komunikácia s občanmi, čo by malo vyústiť do tretieho kroku, a to realizácie konkrétneho pilotného projektu.


 
 
ÚvodÚvodná stránka