Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kroniku mesta Prešov môžete pripomienkovaťVytlačiť
 

VÝZVAKroniku mesta Prešov môžete pripomienkovať

na verejné pripomienkovanie

pracovnej verzie KRONIKY MESTA PREŠOV ZA ROK 2016

Obecné kroniky majú mimoriadne významné a nezastupiteľné miesto v systéme prostriedkov zaznamenania miestnych spoločenských udalostí a procesov a sú prameňom národopisného a historického poznania. Slúžia ako doklad o dobe, ktorú žijeme, ako zdroj poučenia a zdroj základných poznatkov a informácií pre budúce generácie.

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších úprav je každá obec/mesto povinné viesť obecnú/mestskú kroniku. Táto povinnosť je deklarovaná aj v Štatúte mesta Prešov.

V záujme čo najpravdivejšieho a najobjektívnejšieho zdokumentovania udalostí vás vyzývame o pripomienkovanie pracovnej verzie Kroniky mesta Prešov za rok 2016.

Svoje pripomienky, prípadne doplnky  zasielajte v elektronickej podobe do 01. marca 2018 kronikárke mesta Prešov na adresu jackovicova@zoznam.sk alebo na oddelenie kultúry a cestovného ruchu  MsÚ v Prešove na maria.putnocka@presov.sk

Za pomoc a spoluprácu vám vopred srdečne ďakujeme.

Pracovná verzia Kroniky mesta Prešov za rok 2016 je zverejnená na

http://www.presov.sk/kroniky-mesta-presov.html


 
 
ÚvodÚvodná stránka