Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Duchovné podujatia počas Veľkej noci Vytlačiť
 

Veľká noc patrí svojim duchovným rozmerom k najväčším kresťanským sviatkom. K upratovaniu, pečeniu či oblievaniu, mnohí pridávajú aj návštevy kostolov, chrámov či modlitební, kde sa uskutočňujú viaceré obrady, príznačné práve pre veľkonočné sviatky. Plánujete sa stať ich súčasťou? Tu je ich prehľad:  Duchovné podujatia počas Veľkej noci

Rímskokatolícka cirkev

Konkatedrála sv. Mikuláša

13.4.: Zelený štvrtok: sv. omša 18:00, lamentácie; 21:00 spoločné kompletórium

14.4.: Veľký piatok: 8:00 ranné chvály, 14:15 lamentácie, 15:00 obrady, celonočná poklona; Krížová cesta od jezuitov o 19:30

15.4.: Veľkonočná vigília: 7:30 lamentácie, 8:00 ranné chvály, poklona do 19:00, obrady veľkonočnej vigílie o 19:30

Požehnanie jedál: Konkatedrála: 14:00, 15:30; Šidlovec: 15:00; Veselá ulica: 16:00; Cemjata: 15:30; Dúbrava: 15:00; Vydumanec: 16:00; Surdok: 15:00;

16.4.: Veľkonočná nedeľa: 5:45 + požehnanie jedál; 6:30 , 7:45, 10:00 (latinská), 11:30 (sláv.), 15:00, 18:00; o 15:00 sv. omša a eucharistický sprievod na cintoríne

17.4.: Veľkonočný pondelok: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00, 18:00

21.4.: Celoprešovská mládežnícka sv. omša o 18:00 v Nižnej Šebastovej

22.4.: Arcidiecézne stretnutie mládeže, sv. omša v konkatedrále o 13:00

22.4.: Púť kresťanských pedagógov do Poľska, odchod o 7:00 od žel. stanice pri zast. MHD

Kostol sv. Jozefa – františkáni

13.4.: 16:30 sv. omša

14.4.: 9:00 krížová cesta, 16:30 obrady, poklona do 20:00

15.4.: 7:30 ranné chvály a poklona, 15:00 a 16:00 požehnanie jedál (pri Lurdskej           kaplnke);19:30 obrady Veľkonočnej vigílie a po nich požehnanie jedál

16.4.: 6:00 + požehnanie jedál, 8:00, 9:30, 11:00, 19:00

17.4.: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00

20.4. Sv. omša „Za život“ o 16:30

Celodenná adorácia v Lurdskej kaplnke v pracovných dňoch od 9:00 do 15:30

Pobožnosť ku sv. Antonovi – patrónovi hľadajúcich: každý utorok od 16:15

Kostol sv. Kríža (Kalvária)

16.4.: o 8:00 sv. omša, nasleduje požehnanie jedál

Ďalšie bohoslužby od 23.4. v nedeľu o 16:30

Kostol sv. Donáta (Cemjata)

13.4.: 18:00

14.4.: 15:00 obrady

15.4.: 19:30 obrady, požehnanie jedál 15:30

16. a 17.4.: 10:15

Kostol sv. Jána Bosca - saleziáni (Bottova ul. 9)

13.4.: 18:00

14.4.: 15:00 obrady

15.4.: 20:00 obrady

16.4.: 7:30, 9:00, 11:00

17.4.: 7:30, 9:00

Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)

13.4.: 18:00

14.4.: obrady 15:00 a 17:00, adorácia do 22:00; Krížová cesta 19:30

15.4.: od 7:00 do16:00 adorácia; požehnanie jedál 16:00; obrady 19:30

16. a 17.4.: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00

Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)

13.4.: 16:00 a 18:00 sv. omša

14.4.: obrady 15:00 a 18:00; živá krížová cesta o 21:00

15.4.: od 8:30 ranné chvály + poklona; obrady 20:00; požehnanie jedál o 15:30

16.4.: 6:00, 7:00 + požehnanie jedál, 9:00, 11:00, 18:00

17.4.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00

Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)

13.4.: 18:00 sv. omša

14.4.: obrady 15:00

15.4.: obrady 19:30

16. a 17.4.: 9:00

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)

13.4.: 18:00 sv. omša

14.4.: 8:30 posvätné čítania + kríž. cesta po farnosti, obrady 16:30, celonočná adorácia

15.4.: od 8:30 posvätné čítania, 16:00 požehnanie jedál, obrady Vzkriesenia 19:30

16. a 17.4.: 7:30, 10:00, 11:30

V Opále: 13.4.: 15:00; 14.4.: 17:00; 15.4.: 19:30; 16. a 17.4.: 11:45

Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)

13.4.: 17:30 sv. omša

14.4.: obrady 15:00

15.4.: 17:00 požehnanie jedál, obrady 22:00

16. a 17.4.: 7:30, 18:00

Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)

13.4.: 16:30 sv. omša

14.4.: obrady 15:00, gr. kat.: 17:00 V. večiereň s ulož. pláščenice do hrobu

15.4.: 17:00 požehnanie jedál; 22:00 obrady

16.4.: sv. omša 8:30; gr. kat.: 6:00 Utiereň vzkriesenia, posv. jedál, sv. lit.

17.4.: sv. omša 8:30; gr. kat.: 10:00

Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná Šebastová)

21.4.: Celoprešovská mládežnícka sv. omša o 18:00

Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)

13.4.: 17:00 sv. omša

14.4.: obrady 15:00, poklona do 21:00

15.4.: poklona od 8:00, obrady Vzkriesenia 19:30, požehnanie jedál 16:00

16.4.: 6:30 + požehnanie jedál, 11:00

17.4.: 6:30, 11:00

Gréckokatolícka cirkev

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa

13.4.: Veľký štvrtok: 9:30 (csl.) Archijerejská sv. lit. s posvätením myra; 16:30 (sl.) lit. sv. B.V. s večierňou, nasledujú Strasti

14.4.: Veľký piatok: 8:00 (sl.) Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož. plaščenice do hrobu

15.4.: Veľká sobota: 7:00 (sl.) Jeruzalemská utiereň, 16:30 (sl.) lit. sv. B.V. s večierňou

16.4.: Veľká nedeľa Paschy: 4:00 (csl.) Utiereň vzkriesenia a posv. paschálnych jedál, nasleduje sv. lit.; ďalšie sv. lit.: 8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 12:00 (sl.), 18:00 (csl.); V. večiereň 17:00 (sl.)

17.4.: Svetlý pondelok: 5:50 (csl.), 8:00 (sl.),10:00 (csl.), 11:45 (sl.), 18:00 (csl.); Utiereň 7:00 (csl), V. večiereň 17:00 (sl.)

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)

13.4.: 7:30 (csl.) sv. lit., 17:00 Lit. sv. B.V. s večierňou + Strasti (sl.)

14.4.: 8:00 Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož. plaščenice do hrobu (sl.)

15.4.: 8:00 Jeruz. utiereň + adorácia, 17:00 lit. sv. B.V. s večierňou (sl.)

16.4.: 5:00 slávne Kristovo vzkriesenie + požeh. pokrmov; sv. lit. 6:30 (csl.) a 10:00 (sl.); 15:00 V. večiereň

17.4.: 8:00 (sl.) a 10:00 (csl.) sv. lit.; 7:00 utiereň, 15:00 večiereň

Farský  chrám bl. hieromuč. Pavla Petra Gojdiča (Sídlisko III)

13.4.: 17:00 lit. sv. B.V. s večierňou, nasledujú Strasti

14.4.: 7:00 Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož. plaščenice do hrobu

15.4.: 7:00 Jeruz. utiereň, nasleduje poklona; 17:00 lit. sv. B.V. s večierňou

16.4.: 5:00 utiereň Vzkriesenia a požehnanie pokrmov; 6:15 a 9:00 sv. lit.; V. večiereň 15:00

17.4.: 8:00 a 10:00 sv. lit.; V. večiereň 15:00

Pravoslávna cirkev

Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského

13.4.: Veľký štvrtok: 6:30 liturgia sv. V.V. s večerňou, 17:00 Strasti Isusa Christa

14.4.: Veľký piatok: 6:30 Cárske časy, 17:00 večerňa s výnosom Plaščanice

15.4.: Veľká sobota: 6:30 liturgia sv. V.V. s večerňou, chrám bude otvorený do 19:00

16.4.: Nedeľa – Vzkriesenie Isusa Christa: 2:45 Polnočnica, 3:00 Vzkriesenie Isusa Christa (Paschálna utreňa s posvätením pokrmov) , 9:00 liturgia sv. J.Z., 15:00 večerňa

17.4.: Svetlý pondelok: 6:30 utreňa, 7:30 liturgia sv. J.Z., 15:00 večerňa

Evanjelická cirkev a.v.

Chrám Svätej Trojice

13.4.: 18:00 sl. Božie s Večerou Pánovou

14.4.: 7:30 Večera Pánova, 9:00 Pašiové sl. Božie

16.4.: Veľkonočná nedeľa: 9:00, 11:00, 18:00

17.4.: Veľkonočný pondelok: 9:00

Cirkev adventistov siedmeho dňa (Štefánikova ulica 12)

Každú sobotu 9:30 – 10:30 štúdium Biblie; 11:00 bohoslužba

Reformovaná kresťanská cirkev

17.4.: Veľkonočný pondelok: sl. Božie o 11:00

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)

13.4.: Pašie 18:00

14.4.: Veľkonočná bohoslužba 10:00

16.4.: Bohoslužba 10:00

17.4.: Bohoslužba 10:00

 

 

Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-

 


 
 
ÚvodÚvodná stránka