Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Dotácia pre opatrovateľkyVytlačiť
 

Mesto Prešov získalo z európskych zdrojov dotáciu takmer pol milióna eur. Podporí ňou udržanie pracovných miest pre opatrovateľky a zároveň dostupnosť  opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na ňu odkázaní.

Dotácia pre opatrovateľky„Domáca opatrovateľská služba je dlhodobo vyhľadávanou sociálnou službou, ktorú v Prešove poskytujeme pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. Vďaka úspešnému projektu zameranému na udržanie pracovných miest pre opatrovateľky ich dokážeme stabilizovať a zároveň zvýšiť kvalitu tejto služby,“ pripomenula primátorka Andrea Turčanová v súvislosti s práve začatou realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby v meste Prešov", na ktorú prešovská samospráva získala z európskych zdrojov podporu v objeme takmer pol milióna eur.

Hlavným cieľom projektu je podpora dostupnosti opatrovateľskej služby pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu odkázaní, prostredníctvom udržania pracovných miest pre opatrovateľky.

Projekt zníži dopyt po inštitucionálnej starostlivosti, pretože opatrovateľská služba je klientom - fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej osoby poskytovaná v ich prirodzenom prostredí. 

Opatrovateľská služba - podpora projektuRealizácia projektu, na ktorý mesto získalo 499 980 eur, potrvá tri roky - od marca 2019 do apríla 2021. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prešovská samospráva aktuálne zamestnáva 89 opatrovateliek, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu  pre 161 klientov v pracovných dňoch v čase od 7.00 h do 19.00 h. Opatrovateľky sa preto pri klientoch striedajú. „Je to nevyhnutné. Nielen z dôvodu pracovného času, ale aj z dôvodu ´psychohygieny´ zamestnancov, nakoľko mesto poskytuje službu aj psychicky chorým, či imobilným klientom,“ pripomína Mária Humeníková , vedúca Odboru sociálnych služieb MsÚ mesta Prešov.

V rámci domácej opatrovateľskej služby sa zabezpečujú všetky sebaobslužné úkony - pomoc pri obliekaní, kúpaní, stravovaní a pod, ale opatrovateľky zabezpečujú tiež udržiavanie čistoty v tých častiach domu, kde sa žiadateľ o službu zdržiava. Opatrovateľky pomáhajú aj pri vykonávaní základných sociálnych aktivít v ich prirodzenom domácom prostredí - prechádzkach, návšteve zdravotníckych zariadení a pod.

Fyzická osoba môže o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby požiadať na základe žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a následného právoplatného rozhodnutia. Osoba, ktorej sa služba poskytuje, uhrádza za sociálnu službu poplatok, pričom jeho výška je stanovená v súlade so zákonom o sociálnych službách a VZN mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov. Výška poplatku sa odvíja nielen od druhu poskytovanej služby, ale aj od času, kedy ju klient dostáva.


 
 
ÚvodÚvodná stránka