Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Ako predchádzať vzniku požiarov v domácnostiach?Vytlačiť
 

Každé vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným počtom požiarov najmä v období prvých mrazov. Kvôli technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov. Tie môžu byť spôsobené tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami.

Ako predchádzať vzniku požiarov v domácnostiach?Najväčší počet požiarov vzniká práve v súkromnom sektore – v rodinných a bytových domoch či v priestoroch, ktoré s nimi súvisia.

Z rozboru požiarovosti vyplýva, že v okresoch Prešov a Sabinov bolo od 01.09.2017 do 30.04.2018 zaznamenaných 158 požiarov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 648 680 eur a uchránené hodnoty vo výške 1 368 740 eur. V dvoch prípadoch išlo o požiar rodinného domu, pri ktorých došlo k usmrteniu 2 osôb. Príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť pri fajčení. Počas vykurovacieho obdobia vzniklo 48 požiarov, pri ktorých bolo zranených 5 osôb pri obsluhe a poruche vykurovacieho telesa dymovodov a komínov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia bolo vyhorenie sadzí v komíne a zlé umiestnenie (inštalácia) vykurovacieho telesa, dymovodu.  

V objekte farského úradu v obci Brezovička a rodinnom dome obce Fintice vznikol požiar pôsobením teploty od krbu, kde došlo k iniciovaniu horenia horľavých látok, zabudovaných v stropnej a strešnej konštrukcii. Nezabúdajme, že pre stavbu krbu musí byť spracovaná technická dokumentácia. Pripojenie krbovej vložky na komín prostredníctvom dymovodu musí byť vyhotovené v zmysle platných právnych predpisov. Každý dokončený krb musí mať návod na používanie a revíznu správu, ktorú môže vyhotoviť len odborne spôsobilá osoba.

Z uvedenej štatistiky požiarovosti vyplýva, že opatrnosti nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Ako predchádzať vzniku požiarov v domácnostiach?

  • komínové  telesá udržiavajte  v  dobrom  technickom  stave. Dbajte na pravidelné  čistenie a vykonávanie kontroly. Vymetanie  sadzí  v komíne a vyberanie pevných usadenín musí byť samozrejmosťou, rovnako ako kontrola technického stavu,
  • nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu,
  • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály, nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,  
  • inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,   
  • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke  predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,  
  • popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,  
  • nenechávajte  bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,  
  • pri elektrických spotrebičoch dávajte pozor, napr. v kúpeľni, na často používané infražiariče. Tie sa rozžeravia  na vysoké  teploty,  a preto sa akékoľvek horľavé materiály vo vzdialenosti 1 m nesmú vôbec vyskytovať
  • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.   

Dôsledné preventívne opatrenia Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú takisto pripravení Vám odborne poradiť.    

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, ohláste požiar čo najskôr Hasičskému a  záchrannému  zboru  na linku č. 150 alebo na linku tiesňového volania č. 112.

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský,

samostatný inšpektor oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ v Prešove.


 
 
ÚvodÚvodná stránka