Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Aj vy môžete rozhodnúť o ocenení dobrovoľníkov za rok 2018 a 2019Vytlačiť
 

Národné dobrovoľnícke centrum už po jedenástykrát organizuje podujatie Dobrovoľník roka 2018 a 2019 s kategóriou pre mestá a obce. Nominácie sa prijímajú v deviatich kategóriách a rozhodnúť o tom, či ocenenie získa aj Prešov, môžu aj samotní občania.

Aj vy môžete rozhodnúť o ocenení dobrovoľníkov za rok 2018 a 2019Jednou z kategórií je kategória Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu. Nominácie môže predložiť mesto alebo obec, v ideálnom prípade by ju však mala predkladať nezisková organizácia pôsobiaca na jeho území alebo skupina dobrovoľníkov, ktorá oceňuje prístup miestnych samosprávnych orgánov k podpore dobrovoľníctva. Vtedy sa nominácia stáva pre hodnotiacu komisiu viac autentickou.

V nominácii je vhodné uviesť, aké dobrovoľnícke aktivity sa na území obce/mesta organizujú a či ide o pravidelné aktivity, a tiež aj to, aké prostredie je vytvorené pre fungovanie neziskových organizácií a či od obce/mesta majú priestor na realizáciu svojich aktivít. Je vhodné uviesť aj to, koľko dobrovoľníkov sa do podujatí zapája, aké je zapojenie samotných vrcholových predstaviteľov obce/mesta a miestnych orgánov, alebo k čomu prispelo zapájanie sa občanov do riešenia problémov svojej komunity a pod.

V minulosti toto ocenenie získali napríklad mestá Lučenec, mestská časť Bratislava – Staré mesto, obec Zálesie a pod.

Aj vy môžete rozhodnúť o ocenení dobrovoľníkov za rok 2018 a 2019Ak vás táto možnosť zaujala, vyplňte do 20. októbra 2019 dotazník, ktorý sa nachádza na stránke www.dobrovolnictvo.sk pod článkom Hľadá sa dobrovoľník roka 2018 a 2019. Bližie informácie vám poskytnú organizátori podujatia na e-mailovej adrese ocenovanie@dobrovolnictvo.sk.

Slávnostné vyhlásenie ocenených sa uskutoční 9. decembra 2019 v Kunsthalle v Košiciach. Podujatie Dobrovoľník roka sa spojí so slávnostným uzatváracím ceremoniálom, pri ktorom mesto Košice odovzdá talianskej Padove titul Európske hlavné mesto dobrovoľníctva (viac na https://www.europeanvolunteercentre.org/). 

Podujatie Dobrovoľník roka sa už tradične uskutoční pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka.

ooo

Vyhlasovateľom a organizátorom je občianske združenie CARDO -Národné dobrovoľnícke centrum. „Dobrovoľník roka 2018 a 2019“ je ocenenie na celoslovenskej úrovni, ktoré smeruje k zvýšeniu statusu dobrovoľníctva a k rozvoju dobrovoľníctva na Slovensku. Ide o ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (jednotlivcov i kolektívov) za dobrovoľnícku činnosť, a teda činnosť vykonávanú bez nároku na finančnú odmenu a v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy a vzdelávania a pod. Ocenenie môže byť udelené aj za prejav solidarity a motivovania k službe pre druhých. Ocenenie sa udeľuje dobrovoľníkom/dobrovoľníčkam za viac ako 6-mesačnú nepretržitú dobrovoľnícku činnosť vykonávanú v kalendárnom roku 2018 alebo/alebo aj 2019.

Udelenie ocenenia sa osvedčuje symbolickou cenou „Srdce na dlani“ a certifikátom. Cena má umeleckú hodnotu, je zhotovená zo skla a keramiky. Ocenenie sa udeľuje v deviatich kategóriách:

1. Dobrovoľník Slovak Aid

2. Zahraničný dobrovoľník na Slovensku

3. Dobrovoľník v sociálnej a zdravotnej oblasti

4. Dobrovoľník v oblasti práce s deťmi a mládežou

5. Dobrovoľník v oblasti vzdelávania a životného prostredia

6. Firemný dobrovoľník roka

7. Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc (viac ako 18 mesiacov)

8. Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu

9. Dobrovoľnícky projekt roka

Uzávierka nominácií je 20.10.2019 do 24.00 hod. Nominácie môže zaslať akákoľvek právnická osoba, fyzická osoba alebo skupina fyzických alebo právnických osôb. Dobrovoľnícka činnosť musí byť vykonávaná na území Slovenskej republiky, v prípade nominácie v kategórii Slovak Aid musí mať organizácia, ktorá dobrovoľníka vyslala, sídlo na území Slovenskej republiky. Navrhovateľ môže nominovať fyzickú osobu alebo skupinu osôb, obec alebo projekt. Do hodnotiaceho procesu sú zaradené len nominácie, ktoré obsahujú všetky informácie požadované v nominačnom hárku a sú doručené do termínu uzávierky.


 
 
ÚvodÚvodná stránka