Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

Popis

Pri zrušení prevádzkarne je predávajúci povinný informovať najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu, a o dátume zrušenia prevádzkarne.

Predávajúci o tom zároveň písomne informuje obec, na ktorej území je prevádzkareň umiestnená. Obec je povinná na požiadanie tieto informácie poskytnúť spotrebiteľovi.

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
  • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  • VZN č. 6/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Prešov

Spôsob vybavenia

 - Osobne ( Jarková 24, Prešov)

 - Poštou

 - Elektronicky

 

Vybavuje

MsÚ, oddelenie daní, poplatkov a podnikania, Jarková 24, Prešov

Poplatok

bezplatne

Zákonná lehota

najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne

Informácia

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka