Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

POPIS

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať daňové priznanie k miestnej dani za ubytovanie za každé ubytovacie zariadenie, ktoré na území mesta prevádzkuje. Daňové priznanie k miestnej dani za ubytovanie podáva platiteľ dane štvrťročne v termíne do 10.dňa po skončení štvrťroka a v tomto termíne je povinný daň za ubytovanie uhradiť.

Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,66 € na osobu a prenocovanie podľa VZN 12/2015. 

SPÔSOBY VYBAVENIA

elektronickým formulárom:

  • Fyzická osoba - Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie pre FO
  • Právnická osoba - Oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie pre PO

 

  • listinne, Mestský úrad v Prešove, Jarková 24, oddelenie daní, poplatkov a podnikania (vzory tlačív nižšie v prílohe)
  • osobne, Mestský úrad v Prešove, Jarková 24, oddelenie daní, poplatkov a podnikania

 

VYBAVUJE

Oddelenie daní poplatkov a podnikania, Jarková 24, 08001 Prešov, 2. poschodie.

LEHOTA

na vybavenie: 30 dní (môže byť prerušená)

POPLATKY

Nevyžadujú sa

LEGISLATÍVA

  • VZN Mesta Prešov č. 12/2015
  • Zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zneni neskorších predpisov

 
ÚvodÚvodná stránka