Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Popis:
Organizátor podujatia je povinný podať oznámenie o konaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na území mesta Prešov, najneskôr 7 dní pre začatím podujatia do oddelenia klientskeho centra. V prípade, že organizátor označí podujatie ako rizikové, je povinný požiadať písomne mesto a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení verejného poriadku a to najneskôr 15 dní pred jeho začiatkom. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.
V prípade nesplnenia si ohlasovacej povinnosti mesto uloží organizátorovi pokutu.

Súvisiaca legislatíva:


Ako postupovať pri elektronickom podaní

Spôsoby vybavenia:
- listinne
- osobne, návštevou na oddelení klientskeho centra, Jarková 26, prízemie
- elektronickým formulárom
           Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia (Fyzická osoba)
           Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia (Právnická osoba)

Oznámenia prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, oddelenie školstva, mládeže a športu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Michal Semančík, tel. 051/3100544

K vybaveniu potrebujete:
1. Oznámenie o zámere usporiadať verejné športové podujatie v súlade s ustanoveniami §4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. vyplnený formulár "Oznámenie o organizované verejného športového podujatia na území mesta Prešov"
2. Ak sa podujatie koná mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, organizátor je povinný k oznámeniu priložiť písomný súhlas oprávneného vlastníka

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie:
Oznámenie je potrebné podať na MsÚ najneskôr
a) 10 dní pred konaním podujatia,
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.


 
ÚvodÚvodná stránka