Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Popis

Organizátor podujatia je povinný podať oznámenie o konaní verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na území mesta Prešov, najneskôr 7 dní pre začatím podujatia do oddelenia klientskeho centra. V prípade, že organizátor označí podujatie ako rizikové, je povinný požiadať písomne mesto a Policajný zbor o pomoc pri zabezpečení verejného poriadku a to najneskôr 15 dní pred jeho začiatkom. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.
V prípade nesplnenia si ohlasovacej povinnosti mesto uloží organizátorovi pokutu.

Súvisiaca legislatíva

 

Spôsoby vybavenia

- listinne
- osobne, návštevou na oddelení klientskeho centra, Jarková 26, prízemie
- elektronickým formulárom

 

Oznámenia prijíma

MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje

MsÚ, odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu, oddelenie školstva, mládeže a športu, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť

Michal Semančík, tel. 051/3100563, michal.semancik2@presov.sk

K vybaveniu potrebujete

1. Oznámenie o zámere usporiadať verejné športové podujatie v súlade s ustanoveniami §4 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. vyplnený formulár "Oznámenie o organizované verejného športového podujatia na území mesta Prešov"
2. Ak sa podujatie koná mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, organizátor je povinný k oznámeniu priložiť písomný súhlas oprávneného vlastníka

Poplatok

bez poplatku

Lehota na vybavenie

30 dní

Upozornenie

Oznámenie je potrebné podať na MsÚ najneskôr
a) 10 dní pred konaním podujatia,
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie,
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.


 
ÚvodÚvodná stránka