Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Výberové konania

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE - pomocná sila zariadenia školského stravovania, Materská škola: Mukačevská 27, Prešov

Materská škola: Mukačevská 27, Prešov

Voľné pracovné miesto: pomocná sila zariadenia školského stravovania

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, podľa § 16 ods. 1, zákona č. 355/2007 Z . z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:

V zmysle zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Prílohy č. 3, ktorou sa ustanovujú platové tarify a platové stupne zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od: 624,- €.

Žiadosť,  životopis a súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,

je potrebné podať na adresu:

Mestský úrad Prešov

Oddelenie podporných činností

Hlavná 73

080 01 Prešov,

alebo doručiť osobne do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73

v termíne do: 12.07.2019 (piatok) do 14.00 hod.

Po posúdení žiadostí a životopisov budú uchádzači  spĺňajúci kritéria, pozvaní na pohovor.

Predpokladaný dátum vzniku pracovného pomeru: 01.08.2019


 
ÚvodÚvodná stránka