Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 1,2,13 - Osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Tel. kontakt:
051/3100515, 3100516

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudincov,
- platný cestovný doklad SR ak nemate občiansky preukaz,
- listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Poplatok:    
2,00 € za každý podpis 
3,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu spojené  s viazaním voľných listov
3,00 € za každý podpis v prípade, ak je osvedčenie podpisu vykonané mimo úradnej miestnosti 
V zmysle zákona č. 238/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch

Lehota na vybavenie:
na počkanie

Upozornenie:
Mesto Prešov nevykonáva osvedčenie podpisov na listinách: 
- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
- ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny
napísané v českom jazyku,
- fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,
- osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestského úradu v Prešove sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.

Zákonná úprava:
§ 4 ods. 2 a 3, § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

V zmysle zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. a), b),

Prílohy


 
ÚvodÚvodná stránka