Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Pracovisko 1,2,13 - Osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie listín

Vybavuje:
MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Tel. kontakt:
051/3100515, 051/3100516

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudincov,
- platný cestovný doklad SR ak nemate občiansky preukaz,
- listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny.

Poplatok:
2,00 € za jednu stranu originálu slovenského textu
3,00 € za jednu stranu originálu českého textu
V zmysle zákona č. 238/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 z. z. o správnych poplatkoch

Lehota na vybavenie: 
na počkanie

Upozornenie:

Mesto Prešov nevykonáva osvedčovanie:

a) ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,
b) odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov a obdobných preukazov,
c) ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností,
d) ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou,
e) ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napríklad mapy, geometrické plány),
f) ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.


Zákonná úprava:
§ 4 ods. 1 a 4, § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách   obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,
Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 2, písm. c)

 


 
ÚvodÚvodná stránka