Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Odľahčovacia služba

Vybavuje:
MsÚ, odbor sociálnych služieb,
oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 26, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Alena Molčanová, tel. 051/3100525
Ing. Mária Dudová, tel. 051/3100529
Mgr. Viera Horňáková, tel. 051/3100525

K vybaveniu potrebujete:
- vyplniť žiadosť na odľahčovaciu službu
- doklad preukazujúci opatrovanie fyzickej osoby s ŤZP

Úhrada:
výška úhrady je rovnaká ako pri opatrovateľskej službe

Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie:
Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku

Zákonná úprava:
Zákon o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Prešov

Príkaz primátora mesta Prešov č. 1/2017 - stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby - pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - domáca opatrovateľská služba

 

Prílohy


 
Príkaz primátora mesta Prešov č.1/2017 - stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby [PDF ] PPM 01-2017 Stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby.pdf PPM 01-2017 Stanovenie výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby.pdf (40.8 kB)
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – odľahčovacej služby [PDF] ziadost_na_odlahcovaciu_sluzbu_(2).pdf ziadost_na_odlahcovaciu_sluzbu_(2).pdf (133.4 kB)
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – odľahčovacej služby [DOCX ] ziadost_na_odlahcovaciu_sluzbu_(2).docx ziadost_na_odlahcovaciu_sluzbu_(2).docx (205.6 kB)
ÚvodÚvodná stránka