Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Odbor služieb pre občanov

PhDr. Mária Humeníková PhD.
poverenáriadením odboru 
e-mail: maria.humenikova@presov.sk
tel. : 051/3100 522
Jarková 26


 

Matričný úrad

Jarková 26, prízemie
matrika@presov.sk  

Mgr. Anna Komanická
matrikárka
e-mail: anna.komanicka@presov.sk
tel. : 051/3100 506
č.dv. 120

Mgr. Slávka Kundrátová
matrikárka
e-mail: slavka.kundratova@presov.sk
tel.: 051/3100 507
Jarková 26, prízemie, č.dv. 103

Cecília Lapšanská
matrikárka
e-mail: cecilia.lapsanska@presov.sk
tel.: 051/3100 509
Jarková 26, prízemie, č.dv. 103

Milka Namešpetrová
matrikárka
e-mail: milka.namespetrova@presov.sk
tel.: 051/3100 509
Jarková 26, prízemie, č.dv. 103

Mgr. Jana Múdra
matrikárka
e-mail: jana.mudra@presov.sk
tel.: 051/3100 508
Jarková 26, prízemie, č.dv. 103

Renáta Tokárová
matrikárka
e-mail: renata.tokarova@presov.sk
tel.: 051/3100 507
Jarková 26, prízemie, č.dv. 103

Bc. Viera Vašková
matrikárka
e-mail: viera.vaskova@presov.sk
tel.: 051/3100 508
Jarková 26, prízemie, č.dv. 103


 

Referát klientskeho centra

Mgr. Katarína Gernáthová
odborná referentka
e-mail: katarina.gernathova@presov.sk
tel.: 051/3100 520
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 205

Valéria Aštaryová
referentka
e-mail: valeria.astaryova@presov.sk
tel.: 051/3100 510 -14
Jarková 26, prízemie, č.dv. 104

Mária Džobaniková
referentka
e-mail: maria.dzobanikova@presov.sk
tel.: 051/3100 510 -14
Jarková 26, prízemie, č.dv. 104

Anna Ivanková
odborná referentka
e-mail: anna.ivankova@presov.sk
tel.: 051/3100 510 -14
Jarková 26, prízemie, č.dv. 104

Iveta Katreničová
odborná referentka
e-mail: iveta.katrenicova@presov.sk
tel.: 051/3100 510 -14
Jarková 26, prízemie, č.dv. 104

Monika Bochňová
referentka
e-mail: monika.bochnova@presov.sk
tel.: 051/3100 515
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Lívia Kašprišinová
referentka
e-mail: livia.kasprisinova@presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Daniela Michaľáková
referentka
e-mail: daniela.michalakova@presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Vladimíra Falatová
referentka
e-mail: vladimira.falatova@presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Mgr. Veronika Veľasová 
referentka
e-mail: veronika.velasova@presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Mgr. Richard Korpáš
referent
e-mail: richard.korpas@presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Jana Zákutná
referentka
e-mail: jana.zakutna@presov.sk
tel.: 051/3100 505, 516 - 18
Jarková 26, prízemie, č.dv. 115

Hedviga Krajňáková
referentka
e-mail: hedviga.krajnakova@presov.sk
tel.: 051/3100 120
Hlavná 73, prízemie, č.dv. 5

Karol Malinovský
referent
e-mail: karol.malinovsky@presov.sk
tel.: 051/3100 120
Hlavná 73, č.dv. 5

 


 

Referát starostlivosti o deti, rodinu a bývanie

Bc. Milada Antušová
odborná referentka
e-mail: milada.antusova@presov.sk
tel.: 051/3100 552
Jarková 24,  prízemie, č. dv. 111

JUDr. Ľudmila Šandalová
právnička
e-mail: ludmila.sandalova@presov.sk
tel. : 051/3100 157, 3100 527
Hlavná 73, prízemie,
č.dv. 11

Mgr. Iveta Dulínová
odborná referentka
e-mail: iveta.dulinova@presov.sk
tel.: 051/3100 558
Jarková 24,  prízemie, č. dv. 112

Mgr. Anna Šuliková
odborná referentka
e-mail: anna.sulikova@presov.sk
tel.: 051/3100 552
Jarková 24, č.dv. 111

Ľudmila Romanová
odborná referentka
e-mail: ludmila.romanova@presov.sk
tel.: 051/3100 557
Jarková 24,  prízemie, č. dv. 107

Mgr. Katarína Hnatová
odborná referentka
e-mail: katarina.hnatova@presov.sk
tel.: 051/3100 556
Jarková 24,  prízemie, č. dv. 112

Mgr. Janka Molitorisová
odborná referentka
e-mail: janka.molitorisova@presov.sk
tel.: 051/3100 552
Jarková 24,  prízemie, č. dv. 111

Mgr. Monika Prusaková
sociálny pracovník
e-mail: monika.krizalkovicova@presov.sk
tel.: 051/3100 528
Jarková 24,  prízemie, č. dv. 114

 

Komunitné centrum – národný projekt:

Prevádzkové hodiny : pondelok až piatok  od 7,00 hod. do 15,00 hod.

Mgr. Viera Cajgovičová
odborná garantka komunitného centra
e-mail: kctehelna@gmail.com
tel.: 051/7782507
K Starej tehelni 1, Prešov

Bc. Nadežda Kotlárová
odborná pracovníčka KC
e-mail: kctehelna@gmail.com
tel.: 051/7782507
K Starej tehelni 1, Prešov

Tibor Godla
pracovník KC
e-mail: kctehelna@gmail.com
tel.: 051/7782507
K Starej tehelni 1, Prešov

Terénna sociálna práca v obciach – národný projekt.

Mgr. Monika Kačmárová
terénna sociálna pracovníčka
e-mail: presov.tsp@gmail.com
tel.: 0907 780 419
Slovenská 40, Prešov

Mgr. Peter Ščecina
terénny sociálny pracovník
e-mail: presov.tsp@gmail.com
tel.: 0907 779 495
Slovenská 40, Prešov

Mgr. Mária Čuntová
terénny sociálny pracovník
e-mail: presov.tsp@gmail.com
tel.: 0948 496 807
Slovenská 40, Prešov

Mikuláš Eštočák
terénny pracovník
e-mail: presov.tsp@gmail.com
Slovenská 40, Prešov

Eva Doktorová
terénna pracovníčka
e-mail: presov.tsp@gmail.com
Slovenská 40, Prešov


 

Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov

PhDr. Jana Zakarovská
odborná referentka
e-mail: jana.zakarovska@presov.sk
tel. : 051/3100 527
Mobil: 0908 617 168
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 206

Mgr. Mária Hrehová
odborná referentka
e-mail: maria.hrehova@presov.sk
tel. : 051/3100 526
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 204

Bc. PhDr. Katarína Kvokačková
odborná referentka
e-mail: katarina.kvokackova@presov.sk
tel. : 051/3100 553
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 203

Mgr. Alena Molčanová
odborná referentka
e-mail: alena.molcanova@presov.sk
tel. : 051/3100 525
mobil. : 0907 927 467
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 207

Mgr. Eman Mrouah
odborný referent
e-mail: eman.mrouah@presov.sk
tel. : 051/3100 528
Jarková 24, prízemie, č.dv. 114

Ing. Daniel Milenovský
referent
e-mail: daniel.milenovsky@presov.sk
tel. : 051/3100 554
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 203

Mgr. Janka Hnatová
odborná referentka
e-mail: janka.hnatova@presov.sk
tel.: 051/3100 521
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 220

Mgr. František Kováčik
odborný referent
e-mail: frantisek.kovacik@presov.sk
tel.: 051/3100 523
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv. 204

Mgr. Mária Pervanová
odborný referent
e-mail: maria.pervanova@presov.sk
tel.: 051/3100 554
Jarková 26, 1. poschodie, č. dv. 203

Mgr. Viera Horňáková
odborná referentka  
e-mail: viera.hornakova@presov.sk
tel.: 051/3100 525
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv.207

Mgr. Anna Hadáčová
odborná referentka  
e-mail: anna.hadacova@presov.sk
tel.: 051/3100 525
mobil. : 0917 284 231
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv.207

Mgr. Miriam Komárová
odborná referentka
e-mail: miriam.komarova@presov.sk
tel.: 051/3100 525
Jarková 26, č.dv. 207

Bc. Zuzana Guľašová
odborná referentka  
e-mail: zuzana.gulasova@presov.sk
tel.: 051/3100 553
Jarková 26, 1. poschodie, č.dv.203

 

Denný stacionár a denné centrum:


Prevádzkové hodiny: denný stacionár od 7.00 hod. do 15.00 hod., denné centrum od 15.00 hod. do 16.30 hod.

Mgr. Eva Kakaščíková, 
vedúca DS
Sabinovská č. 34, Prešov,
e-mail: dssabinovska.presov@gmail.com
tel: 051/ 77 105 57
mobi. : 0910 651 360

Mgr. Emília Golenovská
vedúca DS
Slánska 25, Nižná Šebastová, Prešov
e-mail: dc.slanska@gmail.com
tel: 051/77 032 47
mobi. :0918 874 589

PhDr. Katarína Kovalčíková Gaľová,
vedúca DS
NS Opál, Zemplínska 9, Prešov,
e-mail: dsopalpresov@gmail.com
tel: 051/77 540 14
mobi. : 0948 924 031

Mgr. Jitka Novotná
vedúca DS 
Družba, Námestie Kráľovnej pokoja, Prešov
e-mail: dc.druzba6@gmail.com
tel: 051/77 191 84
mobi. : 0904 640 624

 

Denné centrum:

Prevádzkové hodiny: od 12.45 hod. do 16.15 hod.

Anna Lukáčová,
vedúca DC
Jiráskova 1, Prešov
tel: 051/77 062 41

 

Zariadenia pre seniorov:


PhDr. Jozef Dobrovič,
riaditeľ
Náruč, Veselá 1, Prešov,
tel: 051/77 106 06,

PhDr. Dušan Demčák, PhD.
riaditeľ
Harmónia, Cemjata č. 4, Prešov
e-mail: riaditel@zpscemjata.sk
zariadenieharmonia@zpscemjata.sk

mobil.: 0918 631 037
tel.: 051/381 2282


 
ÚvodÚvodná stránka