Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Oblasť správy mestského majetku


 

Žiadosť o súhlas s vykonaním verejnej zbierky na verejných priestranstvách mesta Prešov

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje ...
 

Prihláška do verejno-obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje: ...
 

Žiadosť o zriadenie vecného bremena

A. uloženie inžinierskych sietí (elektrické, plynové, vodovodné a telekomunikačné vedenie),  B. prá ...
 

Žiadosť o stanovisko pre územné / stavebné a iné konanie

(vydávanie záväzného stanoviska za vlastníka nehnuteľnosti mesta Prešov pre ohlásenie drobnej stavby ...
 

Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom

(vysporiadanie vlastníctva k pozemkom pod bytovým domom) Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, ...
 

Žiadosť o predaj, kúpu, zámenu pozemku

(Zahŕňa v sebe kúpu, odpredaj a zámenu pozemkov alebo stavieb) Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej spr ...
 

Žiadosť o nájom pozemku

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje ...
 

Žiadosť o zrušenie predkupného práva

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje ...
 

Žiadosť o vyjadrenie mesta k vydržaniu vlastníckeho práva k pozemku

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje ...
 

Žiadosť pri poškodení motorového vozidla a iného dopravného prostriedku na miestnych komunikáciách

Prijíma: MsÚ, odbor vnútornej správy, oddelenie klienskeho centra, Jarková 26, Prešov Vybavuje: MsÚ, Odbor správy majetku mesta, Oddelenie mestského majetku, Jarková 24, Prešov Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť: Mária Magačová tel. 051/3100217 Poplatok: bez poplatku ...
 
ÚvodÚvodná stránka