Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, Stavebný úrad

Jarková 26, Prešov

Potrebujete:

  • 2x dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby
  • doklad preukazujúci iné právo k stavbe (nájomná zmluva)
  • súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
  • doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a mesta (záväzné stanovisko Odboru hlavného architekta mesta k zmene v užívaní, záväzný posudok Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru Prešov)
  • kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali

 

Upozornenie:
rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní
Postup a prílohy sú totožné ako pri stavebnom povoleníPrílohy


 
ÚvodÚvodná stránka