Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Možnosti investovania v PO a okolí

Mesto Prešov vybudovalo priemyselný park na zelenej lúke (tzv. „greenfield“) - priemyselný park Záborské (PPZ), ktorý je aktuálne jediným 100 % pripraveným priemyselným parkom v Prešove. Táto skutočnosť prispela k rozvoju mesta, k vybudovaniu novej a k rozšíreniu už existujúcej infraštruktúry, k vytvoreniu priestoru pre etablovanie podnikateľských aktivít na území mesta Prešov a pre vytvorenie nových pracovných príležitostí. Mesto Prešov má v PPZ k dispozícii nevyužitú dvojpodlažnú budovu - Halu odpadového hospodárstva, umiestnenú na pozemku parc. č. KNC 1414 o výmere 751 m2. Na prenájom je k dispozícii dvojpodlažná - Prevádzková budova, umiestnená na pozemku parc. č. KNC 1423 o výmere 326 m2. Na ostatných pozemkoch sú umiestnené obslužné komunikácie, energetické a vodohospodárske objekty. Cez PPZ vo vlastníctve Mesta Prešov sa vstupuje aj do časti PP, ktorý vlastní CI REGIO spol. s r. o. Táto spoločnosť vlastní pozemky o výmere 69 015 m2.

Zameranie investorov v PPZ je orientované na ľahkú strojársku činnosť, logistiku, výrobu plastov, výrobu slnečných kolektorov, elektronický priemysel, odpadové a tepelné hospodárstvo, drevospracujúci priemysel. Okrem spoločnosti IPZ Prešov a.s., tu sídli aj spoločnosť Honeywell Turbo s.r.o., ktorá sa zmeriava na výrobu turbodúchadiel pre osobné a nákladné automobily. Svoje pôsobenie v Prešove plánuje v IPZ rozšíriť spoločnosť Draka Comteq Slovakia s.r.o., ktorá sa orientuje na výrobu káblových komponentov. Bol taktiež schválený predaj 10 árov pozemkov s opciou na ďalších 4 271 m2 pre spol. Leyard Europe. V súčasnosti sú v priemyselnom parku etablované spoločnosti Honeywell Turbo a.s. a spoločnosti AHP, s.r.o. Z celkovej plochy PPZ sú voľné ešte dve parcely o výmere 10 001 m2 (1427/1) a 6998 m2 (1428/2), čím je priemyselný park na 93% v súčasnej dobe obsadený. Parametre a technická infraštruktúra priemyselného parku Záborské sa nachádzajú v priloženej tabuľke.

Parametre a technická infraštruktúra PP Záborské

Priemyselný park Záborské nie je jedinou možnosťou pre podnikanie, v meste Prešov sa nachádzajú aj ďalšie možnosti pre investorov. V zmysle Územného plánu mesta Prešov sú navrhované viaceré funkčné plochy pre priemysel, výrobu a sklady napr. Grófske, Mesovo, Lominová a pod. (viac v tabuľke nižšie).

 funkčné plochy pre priemysel

Okrem týchto možností sa v meste Prešov a jeho okolí nachádza viacero možností - či už lokalít na zelenej lúke (tzv. greenfields) alebo lokalít už raz využívaných (tzv. brownfields). Sumár všetkých významnejších investičných možností (priestorov pre podnikanie) je možné nájsť v nižšie priloženej prílohe (v anglickej verzii), ktorú pripravila agentúra SARIO v spolupráci s odbormi MsÚ v Prešove.


 

Možnosti investovania v meste Prešov a jeho okolí - English

ÚvodÚvodná stránka