Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Mestské firmy

Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

 

PKO Čierny orol Prešov - príspevková organizácia

 • Park kultúry a oddychu  /PKO/ je mestskou príspevkovou organizáciou , zriadenou zakladacou listinou Mestského zastupiteľstva mesta  Prešov,  uznesením č.70/1992 zo dňa 1.mája 1992 a svoju činnosť riadi v zmysle Štatútu Parku kultúry a oddychu v Prešove z júla 1993 /novelizovaného r. 2014 /. Poslaním PKO je zabezpečovať kultúrno-osvetovú činnosť , najmä umožňovať občanom oddych, spoločenskú zábavu , vzdelávanie, organizovať spoločenské hry, kvízy, usporadúvať vystúpenia profesionálnych a amatérskych umelcov a skupín , telovýchovné a športové podujatia , súťaže, prehliadky a festivaly. Na základe záujmov občanov združovať ich do skupín , kolektívov , súborov , klubov a vytvárať personálne , organizačné a materiálno-technické predpoklady pre túto činnosť, rozvíjať estetické cítenie a vkus obyvateľstva , umožňovať využitie zariadení, organizovať oslavy významných výročí a udalostí, súvisiacich s históriou mesta Prešov, osobností a organizácií pôsobiacich v meste Prešov.
 • Uvedené aktivity sa sústreďujú hlavne v strediskách kultúrnej a osvetovej činnosti , ktoré má PKO zverené do správy:
  •    historická budova Čierny orol /Hlavná 50/
  •    kultúrne stredisko Družba /Námestie Kráľovnej pokoja 2/
  •    kultúrne stredisko Centrum /Prostějovská 35/
  •    kultúrne stredisko Exnárova /Sekčov/
  •    kultúrne stredisko Šváby /Švábska 27/
  •    kultúrny dom Solivar /Solivarská 80/
  •    kino Scala + Záhradné kino / Masarykova 7/B/
  •    Caraffová väznica /Floriánova ulica/
 • web: http://www.pkopresov.sk/
 • účtovné závierky: https://finstat.sk/00187437/zavierka

 

Prešov Real, s.r.o.

 • Zaoberá sa správou a údržbou nebytových priestorov, bytov, parkovísk a ďalších nehnuteľností patriacich do majetku mesta Prešov. Nosnou činnosťou spoločnosti je jej zameranie na správu a údržbu objektov majetku mesta, ktoré má v správe. Predmetom činnosti Prešov REAL s.r.o., je ale aj poskytovanie širokého okruhu iných služieb. 
 • web:http://www.presovreal.sk/
 • účtovné závierky: https://finstat.sk/31722814/zavierka

 

Technické služby mesta Prešov a.s.

 • Nosnou činnosťou spoločnosti je nakladanie s odpadmi vznikajúcimi na území mesta Prešov (Prevádzka OHVÚ). Nakladanie zahŕňa: zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu, ktorého likvidáciu skládkovaním zabezpečujú TSmP, a.s. formou zmluvného partnera. Spoločnosť taktiež zabezpečuje triedený zber odpadov na území mesta, kontajnerovou formou v rámci komplexnej a tzv. vrecovou formou v rámci individuálnej bytovej výstavby.
 • web: http://www.tsmp.sk
 • výročné správy: http://www.tsmp.sk/sk/o-spolocnosti/vyrocne-spravy

 

Pohrebné služby mesta Prešov

 • Pohrebná služba mesta Prešov zabezpečuje prevoz nebohého do vlastného zariadenia, vybavenie dokladov od lekára (patológia), vybavenie matriky, úmrtného listu, vykonanie obradu, pochovanie. Vďaka komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom. ( prevozy, úprava nebohých, vystavenie v rozlúčkovej miestnosti, zabezpečenie smútočnej hudby, kvetov, vybavenie matriky, preprava na cintorín až po spustenie do hrobu s uložením vencov na hrobové miesto)
 • web :http://pohrebnictvopo.sk/

 

Prehľad obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Prešov

 

 • FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. ( 51 % majetková účasť mesta)

 

 

 

 

 


 
ÚvodÚvodná stránka