Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Kosenie

Kosba verejnej zelene v meste Prešov

Vykonávanie prác spojených s kosením verejnej zelene v meste Prešov zavisí od stavu počasia.

Pokosenú trávu je firma realizujúca kosbu povinná odstrániť na území mestskej pamiatkovej rezervácie a v jej ochrannom pásme do 24 hodín, z ostatnej verejnej zelene do 3 dní po vykonaní prác, ak to poveternostné podmienky dovoľujú. Z vyššie uvedených dôvodov sú preto vyzvaní obyvatelia mesta Prešov o pochopenie a trpezlivosť. 

V niektorých lokalitách je v súvislosti odstraňovania pokosenej trávy využívaná aj možnosť kosenia mulčovacou kosačkou, ktorá pokosené trávne zvyšky rozomieľa na drobné časti a zabezpečuje tak návrat organických živín späť do pôdy v najprirodzenejšej forme bez potreby využívania umelých hnojív. 

Mesto Prešov zabezpečuje iba kosbu pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve a správe Oddelenia komunálnych služieb.


Kosbu pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve Mesta Prešov ani v správe Oddelenia komunálnych služieb, je povinný zabezpečovať ich vlastník, správca, nájomca, mesto však priebežne zabezpečuje monitoring prostredníctvom príslušníkov Mestskej polície. V prípade, že vlastník pozemku neuposlúchne výzvu Mestskej polície, tá je oprávnená vec riešiť sankciou v rámci priestupkového zákona.

Mapa: Pozemky vo vlastníctve mesta 

mapa.jpg

Starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov nariaďuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č.5/2010 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčastí na území mesta Prešov.

Finančné prostriedky vyčlenené na tento účel sú v rozsahu schváleného rozpočtu na príslušný rok Mestským zastupiteľstvom v Prešove. 

Infolinka Kosenie verejnej zelene

051/3100 278 v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00.


 
ÚvodÚvodná stránka