Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Civilná ochrana

Kontaktné a informačné miesta

Všeobecné zásady

Postup nahlasovania mimoriadnych udalostí

Ak sa stanete očitým svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju BEZODKLADNE oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na týchto telefónnych číslach tiesňového volania:

112 - Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) - európske číslo tiesňového volania

150 - Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelnej pohromy)

155 - Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia)

158 - Polícia (v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti)

159 - Mestská polícia

Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí nerozširujte neoverené správy a informácie!!!
 

PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIE JE NUTNÉ UVIESŤ TIETO ZÁKLADNÉ ÚDAJE

  • meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo informujúcej osoby,
  • druh mimoriadnej udalosti, čas, dátum a zdroj jej vzniku,
  • vizuálne prejavy unikajúcej látky (pary, farba, poškodenie okolitého prostredia,...),
  • druh a evidenčné číslo dopravného prostriedku,
  • druh obalu, z ktorého látka uniká,
  • známy počet postihnutých osôb,
  • popis zdravotného stavu postihnutých, vrátane príznakov,
  • počasie v mieste vzniku mimoriadnej udalosti (smer vetra, slnko, dážď, hmla,...),
  • základné orientačné body v okolí zdroja vzniku mimoriadnej udalosti (mosty, iné dopravné stavby, kanály, komíny, nádrže, vysoké stromy, a pod.).


Mestský úrad v Prešove
Mgr. Peter Kulan,
úsek krízového riadenia a ochrany pred požiarmi
mobil: 0915 414 586, tel.: 051/3100 155
peter.kulan@presov.sk
Hlavná 73, 1. posch. č. dv. 35
080 01 Prešov 1

 

 


 
Mestská polícia
159

 
Ústredňa MsÚ
051/3100 111

 
ÚvodÚvodná stránka