Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Stavebné činnosti

Kolaudačné rozhodnutie

Prijíma:
MsÚ, odbor vnútornej správy,
oddelenie klientskeho centra, Jarková 26, Prešov

Vybavuje:
MsÚ, odbor územného plánovania a stavebného úradu, oddelenie stavebného poriadku, Jarková 26, Prešov

Potrebujete:
- geometrický plán so zameraním stavby
- doklady o vykonaní predpísaných skúšok ( revízne správy elektroinštalácie, bleskozvodu,
plynu, tlakové skúšky, skúšky tesnosti a funkčnosti, osvedčenie o stave nových komínov a
iné doklady)

Upozornenie:
rozhodnutie o návrhu sa doručuje účastníkom konania do vlastných rúk

Poplatky:
Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe.

Lehota:
v jednoduchých prípadoch do 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní

Prílohy


 
Zásady tvorby a uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov [ZIP ] dtmmp.zip dtmmp.zip (1.8 MB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu [PDF] 5._navrh_na_kr_-_ostatnE_stavby_podla_rozpoctu.pdf 5._navrh_na_kr_-_ostatnE_stavby_podla_rozpoctu.pdf (153.8 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb podľa nákladu [DOC ] 5._navrh_na_kr_-_ostatnE_stavby_podla_rozpoctu.doc 5._navrh_na_kr_-_ostatnE_stavby_podla_rozpoctu.doc (227.5 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatné stavby [PDF] 4._navrh_na_kr_na_zmeny_dokoncenych_stavieb_-_sUCasTou_rd__chat__bd__ostat_budov.pdf 4._navrh_na_kr_na_zmeny_dokoncenych_stavieb_-_sUCasTou_rd__chat__bd__ostat_budov.pdf (150.5 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, BD a ostatné stavby [DOC ] 4._navrh_na_kr_na_zmeny_dokoncenych_stavieb_-_sUCasTou_rd__chat__bd__ostat_budov.doc 4._navrh_na_kr_na_zmeny_dokoncenych_stavieb_-_sUCasTou_rd__chat__bd__ostat_budov.doc (223 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám [PDF] 3._navrh_na_kr_-_sUCasTou_rd__chat__bd__ostat_budov.pdf 3._navrh_na_kr_-_sUCasTou_rd__chat__bd__ostat_budov.pdf (201.9 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom RD, stavieb na individuálnu rekreáciu, k BD a ostatným budovám [DOC ] 3._navrh_na_kr_-_sUCasTou_rd__chat__bd__ostat_budov.doc 3._navrh_na_kr_-_sUCasTou_rd__chat__bd__ostat_budov.doc (234 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu a na zmeny dokončených stavieb (prístavba, nadstavba) [PDF] 2._navrh_na_kr_-_chaty_a_zmeny_dokonc._stavieb_-_nadstavba__prIstavba.pdf 2._navrh_na_kr_-_chaty_a_zmeny_dokonc._stavieb_-_nadstavba__prIstavba.pdf (150.3 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na individuálnu rekreáciu a na zmeny dokončených stavieb (prístavba, nadstavba) [DOC ] 2._navrh_na_kr_-_chaty_a_zmeny_dokonc._stavieb_-_nadstavba__prIstavba.doc 2._navrh_na_kr_-_chaty_a_zmeny_dokonc._stavieb_-_nadstavba__prIstavba.doc (225.5 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie [PDF] 1._navrh_na_kr_-_stavby_na_bYvanie.pdf 1._navrh_na_kr_-_stavby_na_bYvanie.pdf (151.9 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie [DOC ] 1._navrh_na_kr_-_stavby_na_bYvanie.doc 1._navrh_na_kr_-_stavby_na_bYvanie.doc (224.5 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie [PDF] 6._navrh_na_kr_-_stavebne_Upravy_na_kt_bolo_stavebne_povolenie.pdf 6._navrh_na_kr_-_stavebne_Upravy_na_kt_bolo_stavebne_povolenie.pdf (97.1 kB)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie [DOC ] 6._navrh_na_kr_-_stavebne_Upravy_na_kt_bolo_stavebne_povolenie.doc 6._navrh_na_kr_-_stavebne_Upravy_na_kt_bolo_stavebne_povolenie.doc (223.5 kB)
ÚvodÚvodná stránka