Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Udalosti na tento deň: 20. 3. 2018

1.1.2017 - 31.12.2018   00:00

Prešov - DJZ

Divadlo Jonáša Záborského - program

www.djz.sk/?view=program


 

1.1.2018 - 31.12.2021   00:00

Divadlo Alexandra Duchnoviča.png

Prešov - Divadlo Alexandra Duchnoviča

Divadlo Alexandra Duchnoviča - program

www.divadload.sk/page/9390/program


 

12.2. - 30.5.2018   16:00

01-31 krajské múzeum.jpg

Prešov - Krajské múzeum

Osem storočí keramiky na Šariši + otvorenie nových výstavných priestorov

Krajské múzeum v Prešove má nové výstavné priestory v podzemí svojho sídla. Otvorí ich súčasne s výstavou Osem storočí keramiky na Šariši


 

1.3. - 31.3.2018   00:00

Prešov

Náboženský život - marec 2018

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT – MAREC 2018

Rímskokatolícka cirkev

Konkatedrála sv. Mikuláša
Nedeľa: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00, 18:00; v pôste o 14:15 krížová cesta, 15:00 sv. omša spojená s pôstnou kázňou
Prac. dni: 5:45, 6:15, 7:00, 12:00 (okrem soboty), 18:00
Sobota: 6:15, 6:45, 18:00
Krížová cesta v pôste: pia 17:15, ned 14:15
Sv. omše pre vysokoškolákov: pon 18:00
15.3.: Duchovná obnova kresťanských pedagógov v Exercičnom dome Pod Kalváriou o 14:00
29.3.: Zelený štvrtok: sv. omša 18:00, lamentácie; 21:00 spoločné kompletórium
30.3.: Veľký piatok: 8:00 ranné chvály, 14:15 lamentácie, 15:00 obrady, celonočná poklona; Krížová cesta od jezuitov o 19:30
31.1.: Veľkonočná vigília: 7:30 lamentácie, 8:00 ranné chvály, poklona do 19:00, obrady veľkonočnej vigílie o 19:30
Požehnanie jedál: Konkatedrála: 14:00, 16:00; Šidlovec: 15:00; Veselá ulica: 15:00; Cemjata: 15:30; Dúbrava: 16:00; Vydumanec: 15:00; Surdok: 15:00;
1.4.: Veľkonočná nedeľa: 5:45 + požehnanie jedál; 6:30 , 7:45, 10:00 (latinská), 11:30, 15:00, 18:00; o 15:00 sv. omša a eucharistický sprievod na cintoríne
2.4.: Veľkonočný pondelok: 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30, 15:00, 18:00

Kostol sv. Jozefa – františkáni
Nedeľa: 8:00, 9:30 11:00, 19:00
Prac. dni: 6:30, 8:00, 16:30; Sobota: 6:30, 16:30
Krížová cesta: pia 15:45, ned 14:00
19.3.: Odpustová slávnosť sv. Jozefa: 6:30, 8:00 (aj pomazanie chorých), 10:00 (slávnostná), 16:30
15.3. sv. omša za život: o 16:30, príhovor: Učitelia - predĺžená ruka rodičov
pobožnosť k sv. Antonovi: každý utorok o 16:15
adorácia v Lurdskej kaplnke v prac. dňoch o 8:45 – 15:30
adorácia v kaplnke relikvií každý štvrtok o 8:00 – 19:00
29.3.: 16:30 sv. omša
30.3.: 8:00 ranné chvály, 9:00 kríž. cesta, 16:30 obrady + poklona do 20:00
31.3.: 7:30 ranné chvály a poklona, 12:00 posv. čítanie, 15:00 požehnanie jedál pri Lurdskej kaplnke, 16:00 požehnanie jedál pri LK, 19:30 obrady a po nich požehnanie jedál
1.4.: 6:00 + požehnanie jedál; 8:00, 9:30, 11:00, 19:00; pobožnosť o 14:30
2.4.: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00

Kostol Sv. kríža (Kalvária)
1.4.: 8:00 sv. omša, nasleduje požehnanie jedál. Ďalšie bohoslužby vždy v nedeľu o 16:30

Kostol sv. Donáta (Cemjata)
Nedeľa: 10:15; 9:30 krížová cesta
29.3.: 18:00
30.3.: 15:00 obrady
31.3.: 19:00 obrady, požehnanie jedál 15:30
1.4. a 2.4.: 10:15
Kostol sv. Jána Bosca - saleziáni (Bottova ul. 9)
Nedeľa: 7:30, 9:00, 11:00
Prac. dni: 19:00 (uto), 18:00 (str, štv, pia)
29.3.: 18:00
30.3.: 15:00
31.3.: 20:00
1.4.: 7:30, 9:00, 11:00
2.4.: 7:30, 9:00

Farský kostol Kráľovnej pokoja (Sídlisko III)
Nedeľa: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00;
Prac. dni: 6:15, 8:00, 18:00 okrem str; v str 17:00
Sobota: 7:00, 18:00
Krížová cesta v pôste: pia 17:15, ned 14:30
29.3.: 18:00
30.3.: obrady o 15:00
31.3.: obrady o 19:00
1.4. a 2.4.: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00

Farský kostol Krista Kráľa (Sídlisko Sekčov)
Nedeľa: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00
Prac. dni: 6:00, 18:00 (pon, str, pia), 9:00 ,18:00 (uto, štv); Sobota: 7:00, 18:00
29.3.: 16:00, 18:00
30.3.: obrady 15:00, 18:00, krížová cesta v areáli kostola o 21:00
31.3.: 8:30 ranné chvály + poklona, obrady 19:30; požehnanie jedál 15:30
1.4.: 6:00, 7:00 + požehnanie jedál, 9:00, 11:00, 18:00
2.4.: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00

Kostol sv. Františka Xaverského (Šalgovík)
Nedeľa: 9:00
V str a pia: 18:00
29.3.: 18:00 sv. omša
30.3.: obrady 15:00,
31.3.: obrady 19:30
1.4. a 2.4.: 9:00

Farský kostol Najsvätejšej Trojice (Solivar)
Nedeľa: 7:30, 10:00, 11:30; 11:45 (v Opále)
Prac. dni: 6:30, 18:00 (okrem pon)
V uto: 7:50, 18:00
Sobota: 6:30, 18:00
29.3.: 18:00 sv. omša
30.3.: 8:30 posvätné čítania + kríž. cesta po farnosti, obrady 16:30, celonočná adorácia
31.3.: 8:30 posvätné čítania, 16:00 požehnanie jedál, obrady Vzkriesenia 19:00
1.4. a 2.4.: 7:30, 10:00, 11:30
v Opále: 29.3. o 15:00; 30.3. o 17:00, 31.3. o 19:00; 1.4. a 2.4. o 11:45

Komunitno-pastoračné centrum (Šváby)
Nedeľa: 7:30, 18:00
V pon o 17:30; uto a štv 6:30, 1. pia 6:30
29.3.: 17:30 sv. omša
30.3.: obrady 15:00
31.3.: 17:00 požehanie jedál, obrady 21:30
1.4. a 2.4.: 7:30 a 18:00

Kostol sv. Jána Krstiteľa (Soľná Baňa)
Nedeľa: 8:30; gr. kat. o 10:00; 14:30 krížová cesta
V str o 17:30 a pia o 18:00
29.3.: 16:30 sv. omša
30.3.: obrady 15:00; gr. kat.: 17:00 Veľká večiereň s ulož. plaščenice do hrobu
31.3.: 17:00 požehnanie jedál; obrady 21:30
1.4.: sv. omša 8:30; gr. kat.: 6:00 Utiereň vzkriesenia, posv. jedál, sv. lit.
2.4.: sv. omša 8:30; gr. kat.: 10:00

Farský kostol Najsvätejšieho mena Ježiš a Mária (Nižná Šebastová)
Nedeľa: 8:00, 10:30
Prac. dni: podľa oznamov
29.3.: 18:00; 30.3.: 15:00 obrady; 31.3.: 20:00
1.4. a 2.4.: 8:00, 10:30

Exercičný dom sv. Ignáca (Pod Kalváriou)
Nedeľa: 6:30, 11:00; Všedné dni: 6:30 (okrem pon), 17:00
29.3.: 17:00 sv. omša
30.3.: obrady 15:00, poklona do 21:00
31.3.: poklona od 8:00, obrady Vzkriesenia 19:30; požehnanie jedál 16:00
1.4.: 6:30 + požehnanie jedál, 11:00
2.4.: 6:30, 11:00

Gréckokatolícka cirkev

Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa: sv. liturgie 5:50 (csl.), 8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 11:45 (sl),
18:00 (csl.); utiereň 7:00, 16:15 krížová cesta; večiereň 17:00 (sl)
Prac. dni: 5:45 (csl.), 7:00 (sl.), 16:30(csl./sl.)
V str a pia o 7:00 utiereň a 16:30 je liturgia vopred posvätených darov
Sobota: 5:50, 7:00, 17:00 (večiereň), 18:00 (sl.)
Obdobie Veľkého pôstu – štyridsiatnica
29. 3.: Veľký štvrtok: 9:30 (csl.) Archijerejská sv. lit. s posvätením myra; 16:30 (sl.) lit. sv. B.V. s večierňou, nasledujú Strasti
30.3.: Veľký piatok: 8:00 (sl.) Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož. plaščenice do hrobu
31.3.: Veľká sobota: 7:00 (sl.) Jeruzalemská utiereň, 16:30 (sl.) lit. sv. B.V. s večierňou
1.4.: Veľká nedeľa Paschy: 4:00 (csl.) Utiereň vzkriesenia a posv. paschálnych jedál, nasleduje sv. lit.; ďalšie sv. lit.: 8:00 (sl.), 10:00 (csl.), 12:00 (sl.), 18:00 (csl.); V. večiereň 17:00 (sl.)
2.4.: Svetlý pondelok: 5:50 (csl.), 8:00 (sl.),10:00 (csl.), 11:45 (sl.), 18:00 (csl.); Utiereň 7:00 (csl), V. večiereň 17:00 (sl.)

Farský chrám Povýšenia Sv. kríža (Sekčov, Opál)
Nedeľa: 8:00, 10:00 (sl.), 11:45 (rím. kat.); utiereň 7:00, 15:00 večiereň
Všedné dni: pon 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); uto 18:00 (sl.); str 7:40 (sl.), 18:00 (sl.); štv 7:30 (csl.), 18:00 (sl.), 19:00 – adorácia s požehnaním; pia 7:30 (csl.), 18:00 (sl.); Sobota: 7:30 (sl.)
V str a pia o 18:00 je liturgia vopred posvätených darov
Obdobie Veľkého pôstu – štyridsiatnica
29.3.: 7:30 (csl.) sv. lit., 17:00 Lit. sv. B.V. s večierňou + Strasti (sl.)
30.3.:8:00 Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož. plaščenice do hrobu (sl.)
31.3.: 8:00 Jeruz. utiereň + adorácia, 17:00 lit. sv. B.V. s večierňou (sl.)
1.4.: 5:00 slávne Kristovo vzkriesenie + požeh. pokrmov; sv. lit. 6:30 (csl.) a 10:00 (sl.); 15:00 V. večiereň
2.4.: 8:00 (sl.) a 10:00 (csl.) sv. lit.

Farský chrám bl. hieromuč. Pavla Petra Gojdiča (Sídlisko III)
Nedeľa: 8:00 (csl.), 10:00 (sl.); 16:15 krížová cesta; večiereň 17:00 (sl.)
Všedné dni: 6:30, 18:00; piatok 6:30, 17:30
V str a pia o 7:00 pôstne hodinky; 18:00 liturgia vopred posvätených darov
Obdobie Veľkého pôstu – štyridsiatnica
29.3.: 17:00 lit. sv. B.V. s večierňou, nasledujú Strasti
30.3.: 7:00 Kráľ. hodinky, 15:00 V. večiereň s ulož. plaščenice do hrobu
31.3.: 7:00 Jeruz. utiereň, nasleduje poklona; 17:00 lit. sv. B.V. s večierňou
1.4.: 5:00 utiereň Vzkriesenia a požehnanie pokrmov a sv. liturgia; 9:00 sv. lit.; V. večiereň 15:00
2.4.: 8:00 a 10:00 sv. liturgia s myrovaním

Pravoslávna cirkev

Katedrálny chrám sv. Alexandra Nevského
Nedeľa: 6:15 utreňa, 7:30 a 9:30 sv. liturgia,
15:00 večerňa
Všedné dni: 6:15 sv. liturgia, 17:00 večerňa
Sviatok: 6:30 utreňa, 7:45 sv. liturgia, 17:00 večerňa

Evanjelická cirkev a.v.

Chrám Svätej Trojice
Nedeľa: sl. Božie 9:00, 17:00; v prvú a poslednú nedeľu aj 11:00;
detské služby Božie o 9:00 na fare
Streda: 7:45 sú v chráme mládežnícke sl. Božie pre žiakov a študentov Evanjelickej spojenej školy, aj pre verejnosť
Štvrtok: 18:00
25.3.: Kvetná nedeľa 7:30 VP, 9:00 Pašiové sl. Božie, 18:00 VP
29.3.: 18:00 sl. Božie s Večerou Pánovou
30.3.: 7:30 Večera Pánova, 9:00 Pašiové sl. Božie, 18:00 Večera Pánova
1.4.: Veľkonočná nedeľa: 9:00, 11:00, 18:00
2.4.: Veľkonočný pondelok: 9:00

Reformovaná kresťanská cirkev
Každá 2. a 3. nedeľa v mesiaci: sl. Božie o 11:00 v Evanjelickom a.v. chráme Sv. Trojice
2.4.: Veľkonočný pondelok: sl. Božie o 11:00

Cirkev adventistov siedmeho dňa (Štefánikova ulica 12)
Každú sobotu 9:30 – 10:30 štúdium Biblie; 11:00 bohoslužba

Cirkev bratská (Slovenská ulica 34)
Nedeľa: 10:00 bohoslužba
Streda: 18:00 biblická hodina
29.3.: Pašie 18:00
30.3: Veľkonočná bohoslužba 10:00
1.4.: Bohoslužba 10:00
2.4.: Bohoslužba 10:00

Zmena programu vyhradená, pripravil: -tm-


 

9.3. - 30.5.2018   00:00

02-27 Prešovská hudobná jar.jpg

Prešov - PKO Čierny Orol, Caraffová väznica

Prešovská hudobná jar 2018

59. ročník Prešovskej hudobnej jari
pis.sk/podujatie/7787/presovska_hudobna_jar_2018.html


 

13.3. - 31.3.2018   00:00

sociálne služby.png

Prešov

Verejné pripomienkovanie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2018 – 2025

Prešovský Komunitný plán sociálnych služieb môže pripomienkovať aj verejnosť. Až do 31.3. 2018. Viac:

www.presov.sk/oznamy/presovcania-mozu-pripomienkovat-komunitny-plan-socialnych-sluzieb.html


 

15.3. - 25.3.2018   11:00

facebook_event_cover_2018.jpg

Hotel Senátor, Prešov

Breaking Breads to Win Hearts and Peace II

Gastronomický spolok


Gastronómia ako nástroj na vytvorenie medzikultúrneho porozumenia, zlepšenie vzájomných vzťahov a tolerancie medzi rozmanitými národmi a kultúrami.

A to všetko u nás, v Prešove:

www.facebook.com/events/343015152851490


 

20.3. - 22.3.2018   10:00

plagát ABC.jpg

Prešov - Handball Aréna

Záhrada ABC stavebníctva

Veľtrh stavebníctva a záhradníctva


 
ÚvodÚvodná stránka