Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Sociálne služby a bývanie

Jednorazová dávka sociálnej pomoci

Vybavuje:
MsÚ, Odbor služieb pre občanov,
Referát starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov, Jarková 24, Prešov

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť:
Mgr. Katarína Hnatová, tel. 051/3100559

K vybaveniu potrebujete:
- potvrdenie o výške príjmu za predchádzajúci mesiac resp. za predchádzajúci kalendárny rok pri nepravidelnom príjme alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia súdu,
- potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,
- potvrdenie o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku sociálnej pomoci rodina s neplnoletým dieťaťom - deťmi vo veku od 15 rokov,
- potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním za predchádzajúce tri mesiace,
- doklad o mimoriadne zvýšených výdavkoch.

Poplatok:
bez poplatku

Lehota na vybavenie:
30 dní

Upozornenie:
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálnej pomoci je poskytovaná iba občanom s trvalým pobytom v meste Prešov Podmienkou na poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci je, aby si žiadateľ uplatnil všetky zákonné nároky, ktoré mu garantuje štát, a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb.

Zákonná úprava:
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 14/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom mesta Prešov

Prílohy

 


 
ÚvodÚvodná stránka