Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Infozákon


 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ( ...
 

Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií

- upravuje výšku nákladov, ktoré môžu vzniknúť Mestu Prešov v súvislosti s aplikáciou zákona o slo ...
 

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Sťažnosť, respektíve petícia musí byť písomná a možno ju podať Mestu Prešov nasledovnými spôsobmi: ...
 

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto Prešov vyberá za správne úkony

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto Prešov vyberá podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych po ...
 

Postup, ktorý dodržiava mesto prešov pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

POSTUP, KTORÝ DODRŽIAVA MESTO PREŠOV PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE PRÍSLU ...
 

Prehľad predpisov, podľa ktorých mesto Prešov koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zákon č. 138/1991 Zb. o maj ...
 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Proti rozhodnutiu o nesprístupnení požadovanej informácie možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa do ...
 
ÚvodÚvodná stránka