Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Informovanie o dani za ubytovanie

Popis

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Kto je daňovníkom

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Platiteľ dane za ubytovanie je povinný podať daňové priznanie k miestnej dani za ubytovanie za každé ubytovacie zariadenie, ktoré na území mesta prevádzkuje.

Termíny a lehoty

Daňové priznanie k miestnej dani za ubytovanie podáva platiteľ dane štvrťročne v termíne do 10.dňa po skončení štvrťroka a v tomto termíne je povinný daň za ubytovanie uhradiť.

Sadzba dane

Sadzba dane za ubytovanie, oslobodenia a zníženia sú ustanovené vo VZN č. 12/2015.

Súvidiaca legislatíva

  • Zákon č.582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

  • Zákon č.563/2009 Z. z. Zákon o správe daní (Daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2015 o miestnych daniach

 

Vybavuje

Oddelenie daní, poplatkov a podnikania

 

SÚVISIACE SLUŽBY

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie


 
ÚvodÚvodná stránka