Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Prešov

Dane a poplatky

Informácia k zaplateniu daní a poplatku

Bankové spojenia pre zaplatenie miestnych daní a poplatkov

Pre daň z nehnuteľností:
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK5711110000006619911139
BIC: UNCRSKBX

Variabilný symbol:
       individuálne uvedený v Rozhodnutí  alebo
       v podformulári Rozpis nedoplatkov dlžníka - Detail v aplikácii eGov.presov.sk
Konštantný symbol: 0558

 

Pre poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK1411110000006619911040
BIC: UNCRSKBX

Variabilný symbol:
       individuálne uvedený v Rozhodnutí  alebo
       v podformulári Rozpis nedoplatkov dlžníka - Detail v aplikácii eGov.presov.sk
Konštantný symbol: 0558

Pre ostatné mestské dane (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje):
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: SK5711110000006619911139
BIC: UNCRSKBX

Variabilný symbol:
       individuálne uvedený v Rozhodnutí  alebo
       v podformulári Rozpis nedoplatkov dlžníka - Detail v aplikácii eGov.presov.sk
Konštantný symbol: 0558

 

Platby je možné realizovať viacerými spôsobmi:
- v pokladnici Mestského úradu,
- v pokladnici UniCredit Bank,
- prevodným príkazom v ktorejkoľvek banke,
- internetbankingom.


 
ÚvodÚvodná stránka